top of page

Pyxicare geattesteerd voor BelRAI LTCF, screener en sociaal supplement!Pyxicare is formeel geattesteerd voor de koppeling met het centrale overheidsplatform VIP BelRAI voor de instrumenten BelRAI LTCF 3.0, en nu ook voor de screener en het sociaal supplement.


Waarom deze koppeling?

Het Vlaams IT platform (VIP) BelRAI bewaart centraal alle beoordelingen, welke software je ook gebruikt. Gegevens volgen de cliënt over zorgsettings heen. In het woonzorgcentrum werk je verder op de informatie uit de thuis- en gezinszorg, en je kan evoluties opvolgen. Tegelijk zorgt de koppeling ervoor dat je voldoet aan de verplichte BelRAI-uitrol in de Vlaamse woonzorgcentra.


De ene koppeling is de andere niet

Softwarepakketten kunnen koppelen volgens een aantal scenario’s, met groot verschil in gebruiksgemak: een belangrijk aandachtspunt wanneer je software kiest.

  1. Scenario 1: “single sign-on” link. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; geen hergebruik van bestaande gegevens; geen terugkoppeling van CAPS en schalen naar je eigen software; wel bestaande login hergebruiken.

  2. Scenario 2: link zoals scenario 1 maar zonder single sign-on; dus apart inloggen bij VIP.

  3. Scenario 3: je vult beoordelingen volledig in via eigen software, stuurt ze door via single sign-on en ontvangt CAPS en schalen terug. Je haalt bestaande beoordelingen binnen en kan ze als basis gebruiken voor nieuwe beoordelingen (als je software dit ondersteunt).

  4. Scenario 4: link zoals scenario 1 maar met hergebruik van een aantal zorgdossier gegevens. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; bestaande gegevens uit zorgdossier moet je vraag per vraag bevestigen om in BelRAI over te nemen.

Pyxicare werkt volgens scenario 3, ondersteunt het automatisch overnemen van gegevens uit vorige beoordelingen, en integreert als enige de algoritmes voor de CAPS en schalen. Nog een extra is de uitgebreidere toelichting met achtergronden, onderliggende oorzaken en richtlijnen voor het zorgplan. Veel makkelijker dus bij diepgaande analyses en omzetting in een woonzorgleefplan.


Pyxicare is trouwens ook gekoppeld met de meeste zorgdossiers.


Attestering

Softwarepakketten worden door de Vlaamse overheid geattesteerd om deze koppeling te kunnen maken. Maar attestering is meer dan alleen maar correct doorsturen. Er wordt ook gecheckt of de software voldoet aan de GDPR, en aan de bijkomende regels rond BelRAI.


Pyxicare ontving op 3/7/2023 we van het Agentschap Zorg de formele attestering voor de koppeling met het platform VIP BelRAI en dit voor de BelRAI LTCF. Op 22/12/2023 werd de attestering uitgebreid met de BelRAI screener en sociaal supplement.


Naast de "koppelbare" instrumenten (BelRAI screener, sociaal supplement, LTCF en Home Care) blijven we ook andere ondersteunen zoals BelRAI mondzorg, palliatieve zorg en palliatieve zorg supplement, die voorlopig nog niet kunnen doorgestuurd worden.


Hoe maak je de koppeling?

Wat zijn nu de volgende stappen?

  • Bezorg je eHealth-organisatiecertificaat aan de Pyxicare helpdesk via onderstaande template. Let op: stuur dit niet zomaar door, maar gebruik deze veilige link. Je stuurt dus door:

1) ingevulde template

2) certificaat en

3) het wachtwoord van uw certificaat via "add message" in deze veilige link. Meer info: zie het webinar.


Template koppeling VIP BelRAI en Pyxicare
.docx
Download DOCX • 28KB

  • Installeer de nieuwe Pyxicare update naar versie 3.4. Die is beschikbaar vanaf volgende week voor iPad en Android en ten laatste in de week van 24 juli voor Windows.

  • Vanaf nu kan je nieuwe BelRAI LTCF beoordelingen maken die effectief naar VIP BelRAI doorgestuurd kunnen worden.


Wat doe ik als zorgorganisatie?

Volgende zaken kan je alvast even nakijken:


Het bestaande Pyxicare toestemmingsformulier blijft nog steeds van toepassing.


Werk verder op je bestaande gegevens voor een naadloze overgang

'Wat dan met mijn beoordelingen van vóór de attestering?' Deze zullen niet met terugwerkende kracht naar VIP BelRAI kunnen worden gestuurd: dat kan pas vanaf datum attestering. Maar ze worden in Pyxicare wel automatisch als basis gebruikt bij een BelRAI-herbeoordeling die je enkel nog actualiseert, inhoudelijk valideert, afsluit en doorstuurt.


Hoeveel kost deze koppeling?

Niets: de koppeling met VIP BelRAI is volledig inbegrepen in je Pyxicare-abonnement.


Meer weten?

Contacteer onze helpdesk: support@pyxicare.com of +32 13 22 90 34 of bekijk onze volgende webinar voor de laatste stand van zaken.1.194 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page