top of page

De Pyxicare blog: boeiende getuigenissen, het laatste BelRAI-nieuws en verse Pyxicare updates. Voortaan dit nieuws vers in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Koppeling VIP BelRAI: naadloze doorstart naar verplichtingWie met Pyxicare aan de slag gaat, kiest voor een innovatieve visie op zorg. Data-gedreven maar menselijk. Wetenschappelijk gevalideerd én werkbaar. Maar tegelijk is het belangrijk om te voldoen aan de BelRAI-vereisten van de overheid.


Waarom deze koppeling?

Het Vlaams IT platform (VIP) BelRAI bewaart centraal alle beoordelingen, welke software je ook gebruikt. Gegevens volgen de cliënt over zorgsettings heen. In het woonzorgcentrum werk je verder op de informatie uit de thuis- en gezinszorg, en je kan evoluties opvolgen. Tegelijk zorgt de koppeling ervoor dat je voldoet aan de verplichte BelRAI-uitrol in de Vlaamse woonzorgcentra.


De ene koppeling is de andere niet

Softwarepakketten kunnen koppelen volgens een aantal scenario’s, met groot verschil in gebruiksgemak: een belangrijk aandachtspunt wanneer je software kiest.

  1. Scenario 1: “single sign-on” link. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; geen hergebruik van bestaande gegevens; geen terugkoppeling van CAPS en schalen naar je eigen software; wel bestaande login hergebruiken.

  2. Scenario 2: link zoals scenario 1 maar zonder single sign-on; dus apart inloggen bij VIP.

  3. Scenario 3: je vult beoordelingen volledig in via eigen software, stuurt ze door via single sign-on en ontvangt CAPS en schalen terug. Je haalt bestaande beoordelingen binnen en kan ze als basis gebruiken voor nieuwe beoordelingen (als je software dit ondersteunt).

  4. Scenario 4: link zoals scenario 1 maar met hergebruik van een aantal zorgdossier gegevens. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; bestaande gegevens uit zorgdossier moet je vraag per vraag bevestigen om in BelRAI over te nemen.

Pyxicare werkt volgens scenario 3, ondersteunt het automatisch overnemen van gegevens uit vorige beoordelingen, en integreert als enige de algoritmes voor de CAPS en schalen. Nog een extra is de uitgebreidere toelichting met achtergronden, onderliggende oorzaken en richtlijnen voor het zorgplan. Veel makkelijker dus bij diepgaande analyses en omzetting in een woonzorgleefplan.


Pyxicare is trouwens ook gekoppeld met de meeste zorgdossiers.


Attestering

Softwarepakketten worden door de Vlaamse overheid geattesteerd om deze koppeling te kunnen maken. Voor scenario 3 gebeurt dit in 2 stappen: 1) BelRAI volledig intramuraal invullen en doorsturen naar VIP en 2) externen uitnodigen om samen in te vullen. Maar attestering is meer dan alleen maar correct doorsturen. Er wordt ook gecheckt of de software voldoet aan de GDPR, en aan de bijkomende regels rond BelRAI.


Pyxicare werkt hard aan deze koppeling in nauw overleg met de overheid. Naast de "koppelbare" instrumenten (BelRAI screener, sociaal supplement, LTCF en Home Care) blijven we ook andere ondersteunen zoals BelRAI mondzorg en palliatieve zorg, die voorlopig nog niet kunnen doorgestuurd worden.


Stand van zaken 29/5/2023: de koppeling voor de BelRAI screener en sociaal supplement is klaar, voor de LTCF wordt deze nu aangepast aan de attesteringscriteria zoals ontvangen op 7/4/2023. In de loop van de volgende weken worden de attesteringstesten ingepland. Volgens de huidige planning verwachten we de attestering voor eind juni 2023 te kunnen afronden.


Wat na de attestering?

Na de attestering nemen we contact op om deze koppeling voor jouw organisatie te configureren in de Pyxicare cloud omgeving. Pas dan vloeien de gegevens effectief door. Daarbij hebben we het eHealth-certificaat van je organisatie nodig om via COT (circle of trust) te kunnen aanmelden bij VIP.


Wat doe ik als zorgorganisatie?

Volgende zaken kan je alvast even nakijken:

Het bestaande Pyxicare toestemmingsformulier blijft nog steeds van toepassing. Belangrijke wijziging: als de cliënt dit weigert, zal je vanaf 1 januari 2024 toch zijn BelRAI-beoordeling in Pyxicare kunnen registreren omdat dit wettelijke verplicht wordt in kader van het Vlaamse woonzorgdecreet (elke bewoner moet vanaf dan binnen 8 weken een BelRAI-inschaling hebben). In dat geval kunnen deze gegevens ook naar VIP worden gestuurd, maar niet extern worden gedeeld of gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Download hieronder het aangepaste sjabloon toestemmingsformulier dat dit verduidelijkt. Het bestaande formulier blijft eveneens geldig.

Sjabloon toestemmingsformulier 20230506 - Belgie
.docx
Download DOCX • 35KB

Wat verandert er voor het BelRAI team?

Bij Pyxima zetten we volop in op BelRAI als werkinstrument voor de zorg, ook na de verplichte invoering. Toch kan het zijn dat er vanwege de attesteringsvoorwaarden enkele zaken veranderen in de dagelijkse werking. Je zal bijvoorbeeld binnen de 10 dagen na opstart een beoordeling moeten afronden. Na deze deadline kan je de beoordeling niet meer sluiten. Alle gesloten beoordelingen zullen automatisch doorgestuurd worden naar de overheid. Zodra alle details duidelijk zijn, informeren we jou via deze website, nieuwsbrief en informatiesessies.


Werk verder op je bestaande gegevens voor een naadloze overgang

'Wat dan met mijn beoordelingen van vóór de attestering?' Deze zullen niet met terugwerkende kracht naar VIP BelRAI kunnen worden gestuurd: dat kan pas vanaf datum attestering. Maar ze worden in Pyxicare wel automatisch als basis gebruikt bij een BelRAI-herbeoordeling die je enkel nog actualiseert, inhoudelijk valideert, afsluit en doorstuurt. Je kan dus volop verder werken met je BelRAI-uitrol via Pyxicare, en naadloos koppelen met VIP BelRAI zodra het kan.


We raden aan om ook na de attestering zoveel mogelijk te blijven doorwerken zoals je gewend bent, met BelRAI als ondersteunend instrument voor persoonsgerichte zorg. Daarbij maak je BelRAI-(her)beoordelingen wanneer het zinvol is voor de bewoner en het team:

  • Je kan voor nieuwe bewoners alvast een BelRAI-beoordeling maken binnen de 8 weken zodat je op dat vlak voorbereid bent wanneer dit verplicht wordt (vanaf 1/1/2024).

  • Voor bestaande bewoners kan je een BelRAI-herbeoordeling maken voor een geplande periodieke MDO of bewonersbespreking, of bij een significante toestandsverandering.

In beide gevallen - en na datum attestering - zal elke afgesloten BelRAI LTCF-beoordeling automatisch naar VIP BelRAI worden gestuurd.


Hoeveel kost deze koppeling?

Niets: de koppeling met VIP BelRAI is volledig inbegrepen in je Pyxicare-abonnement.


Meer weten?

Contacteer onze helpdesk: support@pyxicare.com of +32 13 22 90 34 of bekijk onze volgende webinar voor de laatste stand van zaken.

158 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page