top of page

De Pyxicare blog: boeiende getuigenissen, het laatste BelRAI-nieuws en verse Pyxicare updates. Voortaan dit nieuws vers in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Pyxicare geattesteerd voor koppeling VIP BelRAIWie met Pyxicare aan de slag gaat, kiest voor een innovatieve visie op zorg. Data-gedreven maar menselijk. Wetenschappelijk gevalideerd én werkbaar. Maar tegelijk is het belangrijk om te voldoen aan de BelRAI-vereisten van de overheid.


INFOSESSIE KOPPELING VIP BELRAI

Pyxicare is sinds 3/7/2023 formeel geattesteerd voor de koppeling met VIP BelRAI. Maar wat na de attestering? Hoe zorg je ervoor dat je gegevens effectief doorvloeien? Wat verandert er in de Pyxicare app? En wat is de impact op je BelRAI-werking? In deze infosessie gaan we in op al je vragen.


Hoe werkt de koppeling?

Check onze blog voor een stap-voor-stap handleiding.


Waarom deze koppeling?

Het Vlaams IT platform (VIP) BelRAI bewaart centraal alle beoordelingen, welke software je ook gebruikt. Gegevens volgen de cliënt over zorgsettings heen. In het woonzorgcentrum werk je verder op de informatie uit de thuis- en gezinszorg, en je kan evoluties opvolgen. Tegelijk zorgt de koppeling ervoor dat je voldoet aan de verplichte BelRAI-uitrol in de Vlaamse woonzorgcentra.


De ene koppeling is de andere niet

Softwarepakketten kunnen koppelen volgens een aantal scenario’s, met groot verschil in gebruiksgemak: een belangrijk aandachtspunt wanneer je software kiest.

  1. Scenario 1: “single sign-on” link. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; geen hergebruik van bestaande gegevens; geen terugkoppeling van CAPS en schalen naar je eigen software; wel bestaande login hergebruiken.

  2. Scenario 2: link zoals scenario 1 maar zonder single sign-on; dus apart inloggen bij VIP.

  3. Scenario 3: je vult beoordelingen volledig in via eigen software, stuurt ze door via single sign-on en ontvangt CAPS en schalen terug. Je haalt bestaande beoordelingen binnen en kan ze als basis gebruiken voor nieuwe beoordelingen (als je software dit ondersteunt).

  4. Scenario 4: link zoals scenario 1 maar met hergebruik van een aantal zorgdossier gegevens. Je vult beoordelingen volledig in via VIP; bestaande gegevens uit zorgdossier moet je vraag per vraag bevestigen om in BelRAI over te nemen.

Pyxicare werkt volgens scenario 3, ondersteunt het automatisch overnemen van gegevens uit vorige beoordelingen, en integreert als enige de algoritmes voor de CAPS en schalen. Nog een extra is de uitgebreidere toelichting met achtergronden, onderliggende oorzaken en richtlijnen voor het zorgplan. Veel makkelijker dus bij diepgaande analyses en omzetting in een woonzorgleefplan.


Pyxicare is trouwens ook gekoppeld met de meeste zorgdossiers.


Attestering

Softwarepakketten worden door de Vlaamse overheid geattesteerd om deze koppeling te kunnen maken. Voor scenario 3 gebeurt dit in 2 stappen: 1) BelRAI volledig intramuraal invullen en doorsturen naar VIP en 2) externen uitnodigen om samen in te vullen. Maar attestering is meer dan alleen maar correct doorsturen. Er wordt ook gecheckt of de software voldoet aan de GDPR, en aan de bijkomende regels rond BelRAI.


Pyxicare ontving op 3/7/2023 we van het Agentschap Zorg de formele attestering voor de koppeling met het platform VIP BelRAI en dit voor de BelRAI LTCF in stap 1) hierboven toegelicht. In een volgende fase worden ook de BelRAI screener en sociaal supplement toegevoegd aan de koppeling.


Naast de "koppelbare" instrumenten (BelRAI screener, sociaal supplement, LTCF en Home Care) blijven we ook andere ondersteunen zoals BelRAI mondzorg en palliatieve zorg, die voorlopig nog niet kunnen doorgestuurd worden.


Wat na de attestering?

Wat zijn nu de volgende stappen?

  • Bezorg jullie eHealth-organisatiecertificaat aan de Pyxicare helpdesk via onderstaande template. Let op: stuur dit niet zomaar door, maar gebruik deze veilige link. Je stuurt dus door:

1) ingevulde template

2) certificaat en

3) het wachtwoord van uw certificaat via "add message" in deze veilige link. Meer info: zie het webinar.


Template koppeling VIP BelRAI en Pyxicare
.docx
Download DOCX • 28KB

  • Installeer de nieuwe Pyxicare update naar versie 3.4. Die is beschikbaar vanaf volgende week voor iPad en Android en ten laatste in de week van 24 juli voor Windows.

  • Vanaf nu kan je nieuwe BelRAI LTCF beoordelingen maken die effectief naar VIP BelRAI doorgestuurd kunnen worden.

Wat doe ik als zorgorganisatie?

Volgende zaken kan je alvast even nakijken:

Het bestaande Pyxicare toestemmingsformulier blijft nog steeds van toepassing. Belangrijke wijziging: als de cliënt dit weigert, zal je vanaf 1 januari 2024 toch zijn BelRAI-beoordeling in Pyxicare kunnen registreren omdat dit wettelijke verplicht wordt in kader van het Vlaamse woonzorgdecreet (elke bewoner moet vanaf dan binnen 8 weken een BelRAI-inschaling hebben). In dat geval kunnen deze gegevens ook naar VIP worden gestuurd, maar niet extern worden gedeeld of gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Download hieronder het aangepaste sjabloon toestemmingsformulier dat dit verduidelijkt. Het bestaande formulier blijft eveneens geldig.

Sjabloon toestemmingsformulier 20230506 - Belgie
.docx
Download DOCX • 35KB

Wat verandert er voor het BelRAI team?

Bij Pyxima zetten we volop in op BelRAI als werkinstrument voor de zorg, ook na de verplichte invoering. Toch kan het zijn dat er vanwege de attesteringsvoorwaarden enkele zaken veranderen in de dagelijkse werking. Je zal bijvoorbeeld binnen de 10 dagen na opstart een beoordeling moeten afronden. Na deze deadline kan je de beoordeling niet meer sluiten. Alle gesloten beoordelingen zullen automatisch doorgestuurd worden naar de overheid. Deze regels gelden vanaf app versie 3.4 of hoger en enkel voor de instrumenten waarvoor de koppeling geattesteerd is (enkel BelRAI LTCF op dit moment).


Werk verder op je bestaande gegevens voor een naadloze overgang

'Wat dan met mijn beoordelingen van vóór de attestering?' Deze zullen niet met terugwerkende kracht naar VIP BelRAI kunnen worden gestuurd: dat kan pas vanaf datum attestering. Maar ze worden in Pyxicare wel automatisch als basis gebruikt bij een BelRAI-herbeoordeling die je enkel nog actualiseert, inhoudelijk valideert, afsluit en doorstuurt. Je kan dus volop verder werken met je BelRAI-uitrol via Pyxicare, en naadloos koppelen met VIP BelRAI zodra het kan.


We raden aan om ook na de attestering zoveel mogelijk te blijven doorwerken zoals je gewend bent, met BelRAI als ondersteunend instrument voor persoonsgerichte zorg. Daarbij maak je BelRAI-(her)beoordelingen wanneer het zinvol is voor de bewoner en het team:

  • Je kan voor nieuwe bewoners alvast een BelRAI-beoordeling maken binnen de 8 weken zodat je op dat vlak voorbereid bent wanneer dit verplicht wordt (vanaf 1/1/2024).

  • Voor bestaande bewoners kan je een BelRAI-herbeoordeling maken voor een geplande periodieke MDO of bewonersbespreking, of bij een significante toestandsverandering.

In beide gevallen - maar pas vanaf app versie 3.4 of hoger - zal elke afgesloten BelRAI LTCF-beoordeling automatisch naar VIP BelRAI worden gestuurd.


Hoeveel kost deze koppeling?

Niets: de koppeling met VIP BelRAI is volledig inbegrepen in je Pyxicare-abonnement.


Meer weten?

Contacteer onze helpdesk: support@pyxicare.com of +32 13 22 90 34 of bekijk onze volgende webinar voor de laatste stand van zaken.


Check onze blog voor een stap-voor-stap handleiding.


Bekijk het webinar.

1.017 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page