top of page

Geïnformeerde toestemming gewijzigd

Vooraleer je gegevens registreert in Pyxicare, vraag je eerst aan de cliënt diens 'geïnformeerde toestemming'. Je legt uit welke gegevens worden bewaard, dat dit streng beveiligd is, en alleen toegankelijk voor zorgprofessionals die een zorg- of therapeutische relatie hebben met de cliënt. Via een formulier tekent de cliënt voor akkoord. Pyxicare voorziet hiervoor een sjabloon dat organisaties kunnen gebruiken.


Nieuw: opt-out voor wetenschappelijk onderzoek

Cliënten kunnen in het formulier aangeven of ze hun anonieme gegevens al dan niet willen laten gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Als de cliënt dit niet wenst, vink je het vakje 'toestemming wetenschappelijk onderzoek' uit in Pyxicare bij de cliënt administratie pagina.


Voor verplichte instrumenten (zoals BelRAI LTCF in Vlaamse woonzorgcentra, of BelRAI screener voor indicatiestelling Vlaams zorgbudget) is de geïnformeerde toestemming niet noodzakelijk. Voor cliënten die geen toestemming geven kan je deze verplichte beoordelingen toch in Pyxicare registreren en doorsturen naar het overheidsplatform VIP BelRAI. Duid in dat geval zeker aan dat de cliënt geen wetenschappelijk onderzoek wenst. Dat kan via het "vinkje" in de Pyxicare app, bij de administratie pagina van de cliënt, ofwel via de backoffice (enkel cliëntbeheerders of groepsbeheerders kunnen dit).

Ook nog steeds van toepassing: eHealth consent

Naast de Pyxicare toestemming, is er ook nog het zgn 'eHealth consent'. Via www.mijngezondheid.be kan de cliënt aangeven of die akkoord is met de elektronische uitwisseling van diens zorggegevens met andere zorgorganisaties. Als deze toestemming er is, kunnen andere zorgverleners de BelRAI beoordelingen ook inkijken via het VIP BelRAI platform. Zonder deze toestemming kunnen de BelRAI beoordelingen nog steeds vanuit Pyxicare naar VIP BelRAI verstuurd worden, maar daar zijn ze enkel toegankelijk voor de eigen zorgorganisatie.


Samenvatting


Sjabloon toestemmingsformulier

Sjabloon toestemmingsformulier 20231121 - Belgie
.docx
Download DOCX • 38KB

Meer weten?

Contacteer onze support of bekijk het webinar: https://pyxima.webinargeek.com/pyxicare-update-voor-beheerders-en-dpo-s.

97 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page