top of page

WZC De Mick evalueert BelRAI: ‘Heel uitgebreid, echte resultaten en correcter beeld van de bewoner.’


Nog dit jaar werkt elk woonzorgcentrum in Vlaanderen met de BelRAI (LTCF). Bij woonzorgcentrum De Mick in Brasschaat doen ze dat al sinds het najaar van 2020, want toen startten ze met het pilootproject van de Vlaamse overheid. Een goede zaak, want de meerwaarde bleek snel, maar ook een hele uitdaging. ‘Een goede planning en organisatie zijn essentieel, want het invullen van de BelRAI kost natuurlijk tijd. Het is redelijk arbeidsintensief. Woonzorgcentra bereiden zich dus best goed voor.’ Kwaliteitscoördinator Monique Van Looveren en kinesitherapeut Joris Vanderstraeten geven tekst en uitleg.


Werkgroep vergroot betrokkenheid

In volle lockdown de BelRAI uitrollen, je moet het maar doen. Al viel het al bij al nog wel mee in de praktijk, zo verzekert Monique: ‘Inderdaad een lastig moment om met zoiets te starten, maar gelukkig konden we gefaseerd opstarten. Dat was dan weer een meevaller. Er werden opleidingen gegeven en er was begeleiding tijdens de opstart. Dat was een goede reden om er toch mee te starten.’


‘Hoe we de BelRAI uitrolden? We richtten eerst een werkgroep op bestaande uit de afdelingsverantwoordelijken van onze drie leefgroepen. Zij zorgden ervoor dat mensen werden betrokken bij de BelRAI. Er waren wel twee trainers, maar dat is natuurlijk onvoldoende om een draagvlak te creëren binnen onze voorziening. De werkgroep focuste op het proces. Hoe pakken we het aan? Wie gaat wat doen? Wie neemt welke rol op zich? Dat was de doelstelling van de werkgroep.’


Extra werk maar ook een meerwaarde

‘Hoe onze medewerkers reageerden? In eerste instantie zagen ze de BelRAI als extra werk, want het invullen ervan vraagt tijd. Maar langs de andere kant toonden ze zich ook enthousiast, want het ging ook om iets nieuws. De BelRAi is heel uitgebreid, geeft resultaten en creëert een correcter beeld van de bewoner. Dat was zeker een stimulans om er aan mee te werken. Iedereen was ook vrij snel overtuigd van de meerwaarde.’

‘BelRAI bevordert het onderling overleg. Er wordt veel meer multidisciplinair samengewerkt en dat zal nog meer gebeuren in de toekomst.’

Kinesitherapeut Joris kijkt ook naar de verdere toekomst: ‘Veel collega’s zien BelRAI nu inderdaad als extra werk, maar op langere termijn is het een ander verhaal. Als alles nog routineuzer verloopt en je houdt rekening met het transmurale karakter van de app, dan levert hij zelfs tijdwinst op. En als alle sectoren meedoen met de BelRAI kun je zelfs alle dossiers met één klik raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die in het ziekenhuis al een BelRAI-screening onderging en verhuist naar een woonzorgcentrum.’


MDO verloopt efficiënter

De invoering van de BelRAI had ook een positief effect op het verloop van het multidisciplinair overleg (MDO), zo stelde Joris vast. ‘Dat verloopt sinds de invoering van BelRAI veel efficiënter dankzij een vaste structuur. Stap 1 is het verzamelen van gegevens (één week voor het MDO), stap 2 het overlopen van de resultaten en stap 3 het opstellen van een zorgplan. Dat voeren we vervolgens uit en bespreken en evalueren we op een volgend MDO. We communiceren natuurlijk ook met de bewoner en betrekken ook zijn/haar netwerk bij het zorgplan.’


‘Tijdens het MDO worden secties, items en vragen chronologisch doorlopen. De werkwijze is veel gedetailleerder dan vroeger maar er ontstaat toch een soort van routine. En het is ook veel concreter, want je krijgt specifieke caps en schalen die oplichten. Voor de meeste schalen en caps in Pyxicare werken we makkelijk een zorgplan uit, voor andere dan weer (veel) minder. Als de cap over lichaamsbeweging oplicht, plannen we bijvoorbeeld een bezoek aan de kinesist of ergotherapeut om de motorische vaardigheden te verbeteren. Andere caps en schalen, vooral over het mentale aspect, vormen nog een uitdaging voor de toekomst. Zo zoeken we een samenwerkingsvorm om psychiatrische ondersteuning te krijgen voor onze bewoners.’


BelRAI bevordert samenwerking

De invoering van de BelRAI kent nog een groot voordeel: de onderlinge samenwerking gaat er op vooruit. ‘Absoluut, vooral dan de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Er is meer overleg. En de observatie gaat er ook op vooruit. Tijdens het verzamelen van de gegevens signaleert een zorgkundige bijvoorbeeld dat een bewoner naar een activiteit van de animatie is geweest. Ook ikzelf als kinesist noteer soms observaties die niet onder mijn discipline vallen.’

‘Veel collega’s zagen BelRAI als extra werk, maar op langere termijn is het een ander verhaal. Zeker als je rekening houdt met het transmurale karakter van de app. Op termijn zouden immers ook de ziekenhuizen gebruik maken van de app.’

‘Momenteel zijn we ook bezig met een samenwerkingsproject tussen ergotherapie en animatie om een soort projectwerking per leefgroep op te richten. We zouden per afdeling een concreet project willen uitwerken, bijvoorbeeld een wandelclub, koor, kookatelier, … Er wordt veel meer multidisciplinair samengewerkt en dat zal nog meer gebeuren in de toekomst.’


Overzichtelijk en gedetailleerd

‘Wij zijn trouwens zeer tevreden van de app. Tijdens mijn opleiding werkte ik met het Vlaams BelRAI-platform, wat inhoudelijk natuurlijk hetzelfde is, maar ik vind Pyxicare veel overzichtelijker en gedetailleerder. Binnenkort worden de administratieve gegevens van ons zorgdossier trouwens automatisch gesynchroniseerd met de app. Vandaag gebeurt dat nog manueel. Op termijn worden er nog meer items (bijv. medische gegevens) gekoppeld om tijd te besparen.’


Woonzorgcentrum De Mick ontvangt ook de Pyxicare kwaliteitsrapporten met overkoepelende indicatoren, aldus Monique: ‘We krijgen zo een overzichtsrapport van de aanwezige bewoners, al blijft het uiteraard een momentopname. Het is niet altijd evident om daar kritisch naar te kijken, omdat we drie leefgroepen met verschillende pathologieën hebben. Bij een leefgroep met bewoners met dementie ligt bijvoorbeeld het valpercentage hoger dan in andere leefgroepen. De cijfers zijn dus relatief maar geven natuurlijk wel een indicatie en helpen ons om de juiste accenten te leggen.’


Breed draagvlak creëren

Vanaf juni 2023 zouden alle woonzorgcentra in Vlaanderen met de BelRAI moeten werken. Advies voor starters? ‘Je denkt best goed na over de invoering om een breed draagvlak te creëren. Uiteindelijk moet je wel iedereen meekrijgen in het BelRAI-verhaal.’

‘BelRAI is arbeidsintensief en vraagt dan ook om een goede planning en organisatie. Wanneer bespreek je welke bewoner? Focus je op de indicatiestellers of betrek je alle medewerkers? Woonzorgcentra bereiden zich best goed voor.’

Joris: ‘Klopt, je hebt echt alle personeelsleden nodig om de gegevens te verzamelen. We hebben in ons woonzorgcentrum wel maar een beperkt aantal mensen opgeleid tot indicatiesteller, kwestie van het overzichtelijk te houden. Alleen zij hebben een Pyxicare-account en voeren ook de gegevens in van andere medewerkers. Die laatsten delen hun bevindingen in een papieren document met een sjabloon. Op die manier proberen we vooral fouten tot een minimum te herleiden.’


Joris en Monique van woonzorgcentrum De Mick (Brasschaat) delen hun ervaring met BelRAI en Pyxicare tijdens een webinar op 15 mei.


291 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page