top of page

De Pyxicare/RAI-zomerupdate: slimmer en sneller

De zomer loopt op zijn einde, maar Pyxicare/RAI zat niet stil: gerichte aanpassingen en slimme vernieuwingen maken RAI LTCF nog gebruiksvriendelijker. En haar waardevolle data extra bruikbaar.

Voor iPad-, Android- en Windowsgebruikers

Nieuwe CAP, nieuwe schaal

De CAP Medicatie focust op correct & verantwoord medicatiegebruik, terwijl de RISE-schaal 7 niveaus in sociale betrokkenheid weergeeft. RISE staat voor Revised Index of Social Engagement. Hoe hoger de score van 0 tot 6, hoe groter de betrokkenheid. De RISE-schaal ademt levenskwaliteit en stoelt op wetenschappelijk onderzoek in Canada en Nederland.

Meer duiding, meer verfijning

De andere schalen krijgen extra duiding, inclusief aangepaste protocols. Van de depressieschaal tot de CPS2-schaal: de schalen waren niet altijd voor iedereen even duidelijk. Door deze update zet je deze slimme schalen nog beter in voor je zorgplan. Verder werd het helpluik in sectie C verbeterd.

Gewijzigde vragen

Vragen N6b en O7b kregen nieuwe antwoordmogelijkheden in ja/neen-vorm. Opgelet dus: als je een RAI-beoordeling maakt neemt het systeem de oude antwoorden niet meer mee. Vragen N6b en O7b beantwoord je dus opnieuw. Een kleine moeite, maar een significant verschil voor de zorgkwaliteit. Zo kunnen er nu meerdere mensen een medicatiebeoordeling bijwonen.

Voor iPad- en Windowsgebruikers (Android-gebruikers volgen)

Overzicht in 1 oogopslag

Een klik op 'Secties' geeft je een overzicht van gedetailleerde percentages, die exact aangeven in welke mate welke sectie is ingevuld. De duidelijke kleurbalkjes naast de percentages geven dat ook visueel aan: oranje is onvolledig ingevuld, groen volledig. Terwijl de hoogte van het kleurbalkje de mate van (on)volledigheid weergeeft.

Verder vertelt het overzicht wanneer het oudste en recentste antwoord werd ingevuld.

Consequente beoordelingsdatum

De beoordelingsreferentiedatum staat nu alleen nog bovenaan, naast de naam van de cliënt. En dus niet meer bij sectie A (persoonsgegevens). Die datum is ook het moment waarop je de beoordeling afrondt en als het ware een 'foto' neemt van de situatie van de cliënt. Een momentopname dus. Dat maakt het makkelijker om beoordelingen te vergelijken. En de juiste conclusies te trekken.

417 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page