top of page

Zorgband Leie en Schelde: ‘Pyxicare bespaart ons heel veel tijd.’


Zorgband Leie en Schelde is een vast begrip in de ruime regio rond Gent met zijn vijf woonzorgcentra, een revalidatieziekenhuis en enkele serviceflats. In juni 2023 ging de groepering net zoals alle andere woonzorgcentra in Vlaanderen verplicht van start met BelRAI. De keuze voor Pyxicare viel al in 2022 en leek logisch. ‘Pyxicare bleek vooral veel gebruiksvriendelijker dan het Vlaams platform. En de integratie met de andere tools vormt een echte meerwaarde.’ Kwaliteitscoördinator Evy De Volder en directeur Woonzorg Marleen Paelinck tonen zich alvast enthousiast.


Goede voorbereiding

De voorbereiding op BelRAI bij Zorgband Leie en Schelde startte al in 2022 met de opleiding van zes trainers. Begin 2023 begon de opleiding van de indicatiestellers per woonzorgcentrum, zo herinnert directeur Marleen Paelinck zich: “We zijn toen eigenlijk al beginnen oefenen op reële situaties en beschikten tegen de verplichte start op 1 juni 2023 al over de beoordelingen. Daarmee namen we een flinke voorsprong.


Dankzij die voorbereiding blijft ook de timing gerespecteerd, zo verzekert kwaliteitscoördinator Evy De Volder:10% van onze bewoners zal tegen eind 2023 ingeschaald zijn, de wettelijk verplichte norm. We gaan zeker geen zaken forceren en ons vergalopperen, want dan creëer je chaos. We gaan in de juiste richting maar zullen onderweg ook evalueren hoe de dingen lopen.”


Pyxicare: intuïtiever, toegankelijker, gebruiksvriendelijker

Wat is nu eigenlijk het verschil met de (gratis) overheidstool? Waarom betalen voor een app? Marleen: “Tijdens de opleiding leer je werken met de overheidstoepassing. Pyxicare gebruikt uiteraard dezelfde vragen, maar is veel intuïtiever, toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Zo’n app is ook perfect geschikt voor een iPad. Je vermijdt ook dubbel werk met Pyxicare. Bijvoorbeeld bij een herbeoordeling waarbij je vroegere statische gegevens (bijv. een hartaanval) wil behouden. In de toepassing van de Vlaamse overheid moet je die gegevens telkens opnieuw invoeren.”


“Op die manier win je dus kostbare tijd. Vul je alles in op het Vlaamse platform of neem je alles over, dan duurt dat ongeveer een half uur per persoon. En dan heb je nog niets gedaan eigenlijk. Reken maar uit. Voor een tweehonderd beoordelingen per jaar komt dat neer op een besparing van 100 werkuren.”


Pyxicare + Inspect + Menso

Kwaliteitscoördinator Evy benadrukt ook de meerwaarde van de integratie met andere toepassingen: “Het is een gebruiksvriendelijke app die veel beter uitgewerkt is dan het Vlaams platform. En dan krijg je ook nog eens de mogelijkheid om Pyxicare Inspect te gebruiken, het nieuwe kwaliteitsdashboard met indicatoren en overzichten. Bij het Vlaams platform ontbreekt die optie. Noem het dus gerust een totaaloplossing. Je gebruikt Pyxicare om BelRAI in te vullen, trekt je conclusies in Inspect en vertaalt de resultaten naar het Menso-model. Misschien is dat wel dé grote meerwaarde op termijn.”


Marleen: “Inderdaad, eind 2022 namen we de beslissing om voor Pyxicare te kiezen. In een van onze huizen startten we ondertussen met Menso. Eigenlijk zien we Menso en BelRAI als één geheel, een ruime kwaliteitswerking. Dat gaat dus veel verder dan – zoals we vroeger deden – gewoon het invullen van wat indicatoren en het trekken van een aantal conclusies voor de invulling van de dossiers.”


“Op termijn biedt Inspect ons de mogelijkheid om te werken aan een overkoepeling tussen onze verschillende huizen. Dat maakt het verhaal nog completer natuurlijk. Kortom, BelRAI heeft zijn effect op de medewerkers, maar Inspect en Menso bepalen ook de organisatie of beleidscultuur. En dat bevordert uiteindelijk ook de zorgkwaliteit. Die worden nu ook betrokken bij het multidisciplinair overleg om het woonzorgplan op te maken. Onze aanpak is nu veel bewuster dan vroeger.


Stapsgewijze invoering

Marleen: “De toekomst? Voorlopig zitten we nog in een opstartfase of zachte uitrol. Over een jaar hebben we waarschijnlijk wel iedereen ingeschaald. Nu zijn we op een punt beland waarop we alles kunnen structureren. Vanaf januari 2024 beginnen we onze nieuwe bewoners in te schalen, wat weer voor een nieuwe dynamiek zal zorgen.”


“Maar BelRAI en Pyxicare zullen pas volledig ingeburgerd raken over een jaar. Tegen dan zal iedereen binnen onze organisatie zich de BelRAI-taal eigen hebben gemaakt. Op langere termijn zullen we de verschillende disciplines veel meer integreren en optimaal laten samenwerken. Het structureel inbedden van de resultaten in het zorgplan past in onze lange termijndoelstellingen.”

 

Benieuwd naar het Pyxicare gebruiksgemak in cijfers? Bekijk de resultaten van onze enquête.

175 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page