top of page

Ouderenzorg Glorieux: BelRAI tips en valkuilen

“Wij vertrokken vanuit onze eigen werking. Op die manier vond BelRAI snel een plaats in onze reguliere werking.”

Ouderenzorg Glorieux met twee woonzorgcentra in de Vlaamse Ardennen startte begin 2022 met BelRAI. Stafmedewerker kwaliteit en procesoptimalisatie Jolien Demyttenaere coördineerde dat proces en deelt haar ervaringen in een webinar in het kader van de BelRAI Community. Want kennis delen leidt tot een vlottere integratie. Tip 1: “Werk met een planning en een duidelijk systeem. Zo wordt BelRAI een routine voor alle medewerkers en wordt de cyclus elke week herhaald. Anders hou je het niet vol.”


Aanvulling op eigen werking

Woonzorgcentra De Samaritaan in Maarkedal en Hogerlucht in Ronse startten begin 2022 met de implementatie van BelRAI, zo herinnert Jolien Demyttenaere zich: “We startten met het opleiden van de hoofdverpleegkundigen als Train de Trainers en de verpleegkundigen als indicatiestellers. Tijdens de opleiding raakte men ook vertrouwd met het programma Pyxicare. Daarna zijn we begonnen met het inschalen. Ikzelf was de coördinator van het project, maar het invullen van de BelRAI is gebeurd door de trainers en indicatiestellers.”


“Tijdens de opleidingen kwam vooral naar voren dat het heel wat extra tijd in beslag neemt. Maar wij vertrokken vanuit onze eigen werking waarbij we één keer per jaar samenzaten met de bewoner. We gebruikten al een sjabloon met de onderwerpen die je wil aanhalen tijdens het gesprek en de wensen van de bewoner hierrond. De BelRAI-items legden we hiernaast om de overlappende en nieuwe items toe te voegen aan het sjabloon. Op die manier vond BelRAI snel een plaats in onze reguliere werking.”


Goede afspraken voor vlotte implementatie

“Voor onze medewerkers was het wel even zoeken, vooral als het gaat over observatie en verwerking. Want de vraag was vooral: hoe kunnen we dit nog allemaal inplannen naast onze gewone werking? Maar eens de juiste afspraken gemaakt, kende iedereen het stramien. Wij observeren nu altijd op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag is dan de referentiedatum waarop we de BelRAI opmaken en bespreken in team. Vervolgens plannen we het gesprek met de bewoner en/of familie. Deze cyclus met één of twee BelRAI’s per week wordt bij elke bewoner één keer per jaar doorlopen. Ik merk nu wel gaandeweg dat de hoofdverpleegkundigen er meer en meer vertrouwd mee raken, waardoor het hele proces sneller verloopt.”


“We hebben nu een volledig jaar BelRAI doorlopen, want we startten in 2023 met de inschaling. In december 2023 had elke bewoner dus een eerste BelRAI-beoordeling gekregen met aansluitend een gesprek. Sinds augustus 2023 worden de BelRAI-inschalingen ook telkens doorgestuurd naar de overheid. We zitten dus op schema om tegen augustus 2024 van elke bewoner de meest recente inschaling te bezorgen aan het VIP-platform.”


Pyxicare: toekomstgerichte keuze

“Wij kozen trouwens voor Pyxicare omdat we vooral iets heel gebruiksvriendelijks wilden dat het minste weerstand zou oproepen. Onze medewerkers kregen er immers een extra taak bij. Maar Pyxicare gaf voor ons ook een bredere toekomstvisie, want ze communiceerden ook al uitvoering over opvolging van de indicatoren op afdelingsniveau. En wij hadden al contact met Pyxicare dankzij de Menso-tool Flow. Daarin merkten we al het constante streven naar meer gebruiksvriendelijkheid.”


IDO én BelRAI-resultaten

“Wij leggen heel hard de nadruk op het beslissingsrecht van de bewoner. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt met verschillende zaken. Dus bij de voorbereiding van het interdisciplinaire overleg (IDO) met bewoner, familie, de hoofdverpleegkunde en enkele disciplines worden de resultaten van BelRAI naast het IDO gelegd.”


“We bespreken de oplichtende schalen of caps samen met enkele vaste items met de bewoner. Maar uiteindelijk bepaalt hij of zij om daar iets mee te doen en welke doelen we vooropstellen. Die afspraken worden dan teruggekoppeld naar het team en vandaaruit wordt de zorg- en dienstverlening voor de bewoner verder uitgebouwd.”


Tips en valkuilen

“Onze sterkte? Vooral blijven praten over de bestaande werking. Van daaruit zijn we vertrokken, want die stond al op punt. De BelRAI is dus een aanvulling op onze bestaande werking van het interdisciplinair overleg met de bewoner. We gaven korte infomomenten aan alle medewerkers om uit te leggen dat we uitgebreider aan de slag gingen met BelRAI. Hierbij kregen ze meer uitleg over de verschillende BelRAI-items, de observatiedagen en onder welke aandachtspunten de observaties kunnen genoteerd worden in het zorgdossier (Geracc).


Dat blijven informeren van medewerkers is echt belangrijk. De kwaliteit van de observaties durft af te nemen als je dat wat loslaat, zo leert ons de praktijk. Vaak komt dit dan weer op de tafel terecht van de hoofdverpleegkundigen of andere indicatiestellers.”


“Het vraagt dus toch wel de nodige discipline om het vol te houden. Maar dat is tegelijk ook de sterkte. Door met een planning en een duidelijk systeem te werken wordt het een routine voor alle medewerkers en wordt de cyclus elke week herhaald. Iedereen heeft het druk en schuift weleens zaken aan de kant, maar deze werking staat bovenaan op onze agenda. Op het IDO-gesprek wordt uitvoerig stilgestaan bij hoe de bewoner kijkt naar het wonen, het leven en de zorg. En net deze wensen van de bewoner zijn voor ons het allerbelangrijkste.”


Op termijn ook op afdelingsniveau

 “We merken nu vooral de voordelen op individueel niveau: voor de bewoner zélf. Dat is zeker al tastbaar, omdat er soms caps of schalen oplichten die anders niet zouden opvallen. Beleidsmatig zullen we pas op langere termijn de voordelen van BelRAI voelen, want de opvolging van de indicatoren op afdelingsniveau staat op de agenda. Per afdeling zullen we dan bepaalde prioriteiten kunnen bepalen volgens de CAPS of schalen die het meest oplichten op afdelingsniveau.”

 


Meer weten over de ervaringen van Ouderenzorg Glorieux met BelRAI?

Jolien Demyttenaere focust tijdens de webinar nog verder op de afspraken die gemaakt werden met de verschillende disciplines. Hoe wordt elke discipline betrokken in de BelRAI?


207 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page