top of page

Sint-Franciscustehuis (Brakel): ‘Met objectieve gegevens zorgplan opmaken is echte meerwaarde'


Het Sint-Franciscustehuis in Brakel, onderdeel van VZW Groep Sint-Franciscus, stapte tijdens de coronacrisis in het BelRAI-pilootproject van de Vlaamse overheid. Geen ideale omstandigheden, maar twee jaar later is de balans positief en maakt de Zuid-Oost-Vlaamse groep met 500 bewoners zich op voor een uitrol in de vier andere woonzorgcentra (OLV Ter Veldbloemen en De Zilverlinde in Oosterzele, Sint-Jozef en Sint-Anna in Haaltert). Directeur Helga De Pelsmaeker en hoofdverpleegkundige Lisa Schilders vertellen er meer over tijdens onze webinar ‘Van InterRAI naar zorgplan’ op 9 december. Een voorsmaakje.


Van BelRAI tot zorgplan

Het Sint-Franciscustehuis in Brakel stapte eind 2020 in het pilootproject voor de BelRAI. Twee jaar later vormt de input van de BelRAI de basis voor het opstellen van een zorgplan, zo vertelt Lisa: ‘Voor een nieuwe bewoner maken we na vier weken een beoordeling. Een week later volgt het multidisciplinair overleg. De resultaten van die beoordeling worden dan besproken. Dat resulteert in het opstellen van een aantal doelstellingen en actiepunten.’


‘Elke nieuwe bewoner krijgt na zes weken een gesprek ‘voorafgaande zorgplanning’ samen met de familie. Naast dit gesprek worden ook de uitkomsten van de BelRAI overlopen en wordt er samen bekeken of de actiepunten haalbaar zijn voor de bewoner. Heeft de familie nog bepaalde punten die we kunnen meenemen in de zorg? Voor bewoners die al langer in het woonzorgcentrum vertoeven, geldt een andere werkwijze. Zij krijgen twee keer per jaar een herbeoordeling. We kijken dan of andere noden of extra ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Als dat het geval is, volgt een multidisciplinair overleg en gaan we ook in gesprek met de familie. Tenminste, als het zorgplan ingrijpend wijzigt.’

‘Wij vinden het een echte meerwaarde dat we met objectieve gegevens het woonzorgplan opmaken.’

‘De BelRAI-aandachtspunten krijgen een vermelding in de zorgfiche. Die bevat ook een samenvatting van het multidisciplinair overleg, het gesprek met de familie en de daaraan gekoppelde prestaties. De zorgfiche vormt dus de basis voor het zorgplan.’


Multidisciplinair overleg nog efficiënter

Een belangrijke schakel in het opstellen van het zorgplan blijft het multidisciplinair overleg. Alleen gebeurt dat veel efficiënter dan vroeger dankzij de gegevens van de BelRAI. Dat is tenminste de ervaring van Lisa: ‘De beoordeling tijdens het multidisciplinair overleg gebeurt door verschillende disciplines: verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesist, ergotherapeut, … Tot nu toe overlopen we tijdens dat overleg alle resultaten en kijken we naar eventuele verbeterpunten. In de toekomst willen we het nog efficiënter aanpakken. We gaan focussen op de drie prioritaire punten die oplichten in de Pyxicare-app. Die nemen we dan mee naar het multidisciplinair overleg. Dat duurt vandaag nog meer dan een uur en we willen dat beperken tot een twintigtal minuten.’


Betere communicatie met familie

De info die BelRAI oplevert leidt tot een beter contact met de familie, zo zegt Helga. ‘BelRAI heeft onze opvolging ingrijpend veranderd. Dankzij de BelRAI-beoordeling en bijhorende actiepunten stappen we met een gedetailleerd en concreet verhaal over de bewoner naar de familie. Die krijgt echt het gevoel dat we hem/haar kennen. Familieleden stellen ons ook de vraag: Hoe hebben jullie dat ontdekt? Het geeft hen het gevoel dat we weten waarmee we bezig zijn en verhoogt hun vertrouwen in onze zorg. Dat vind ik toch een echte meerwaarde.’

‘We stappen naar de familie met een gedetailleerd en concreet verhaal. Zij krijgen de extra input ook te zien in de app en raken zo meer betrokken.’

Het overleg met de bewoner zelf blijft in de praktijk eerder beperkt. ‘Als de mentale toestand van de bewoner het toelaat, wordt hij of zij betrokken bij de besluitvorming. Maar dat is eerder uitzonderlijk, zeker op de beschermde afdeling voor bewoners met dementie. In dat geval communiceren we dus vooral met de familie.’


Meer dan alleen zorg

Vroeger telde alleen (of vooral) de zorg, zo lijkt het. BelRAI heeft ook daar voor een kentering gezorgd, zo beaamt Helga. ‘Het is niet langer alleen de zorg die telt. De resultaten van de BelRAI vertellen ons ook heel wat over de ondersteuning, het wonen en het leven. Vroeger was het zorgteam al tevreden als de bewoners gewassen waren en gegeten hadden… Nu wordt er meer ingezet op wonen en leven. Er is nog ruimte voor verbetering, maar je voelt toch dat het anders leeft bij de zorgmedewerkers.’


Pyxicare koppelen aan zorgdossier

De ervaringen met Pyxicare zijn twee jaar later positief in het Sint-Franciscustehuis. Het is een gebruiksvriendelijke app en bij problemen volgt er snel een antwoord. Dat is tenminste de ervaring van het Sint-Franciscustehuis. Al is er nog ruimte voor verbetering: ‘Het zou nog makkelijker zijn mocht de app gekoppeld worden aan het zorgdossier, kwestie van tijd te besparen. Want nu moeten we sommige input twee keer ingeven.’


Pyxicare is volop bezig met alle apps voor zorgdossiers te koppelen. Dat laat toe om bestaande gegevens uit het dossier te integreren in BelRAI en de aandachtspunten vast te leggen in een woonzorgleefplan.


Uitrol BelRAI in andere huizen

Op 1 juni 2023 is het zover. Dan wordt de invoering van de BelRAI in alle Vlaamse woonzorgcentra verplicht. Groep Sint-Franciscus werkt momenteel al aan de uitrol in de vier andere woonzorgcentra, zo verzekert Helga. ‘Het pilootproject voor de BelRAI liep in het Sint-Franciscustehuis maar wordt nu ook uitgerold in de andere huizen. We zijn momenteel trainers aan het opleiden, een drietal per huis. Wij willen helemaal klaar zijn tegen 1 juni.’


Meer weten over het gebruik van BelRAI voor het opstellen van een passend zorgplan?

1.038 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page