top of page

Pyxicare herfstupdate: BelRAI 2.2.0 nu al aan boord


Naast vallende blaadjes brengt de herfst weer een nieuwe Pyxicare update: versie 3.0.2.


Grenswaarde zorgbudget in BelRAI Screener

Met de BelRAI screener kan je niet alleen een globale zorgzwaarte meten, het bepaalt ook of je in aanmerking komt voor het Vlaamse zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Met een totaalscore van minstens 13 punten, of met minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL, kom je in aanmerking voor een zorgbudget. Deze grenswaarde was vroeger 6 en is nu dus aangepast naar 5.5.BelRAI 2.2.0 versie nu al beschikbaar

Pyxicare is klaar voor de nieuwste officiële BelRAI versie 2.2.0, die door de FOD Volksgezondheid werd uitgevaardigd en uiterlijk 15/1/2023 moet uitgerold zijn.


Nieuw in deze versie is de deafblind severity index, een schaal die de mate van stoornis in zowel het gezichtsvermogen als het gehoor beoordeelt. De uitkomst varieert van 0 (beide zintuigen zijn intact) tot 5 (beide zintuigen zijn ernstig verstoord). Deze index is beschikbaar in BelRAI LTCF en BelRAI Mondzorg.


Daarnaast werden volgende aanpassingen gedaan:

  • In de BelRAI Home Care werd vraag P6 activiteitsvoorkeuren verwijderd.

  • Teksten bij de ADL schalen, RISE schaal, CPS2 schaal en de CAP Hart en Ademhaling werden aangepast, net als achterliggende codes.

  • De CHESS schaal (gezondheidsinstabiliteit) staat vanaf nu onder de categorie ‘Functioneel’.

  • PSiOH studie instrumen: nieuwe vraag ‘Tandheelkundig advies’ toegevoegd, volgorde van de vragen aangepast.

  • En enkele kleine schrijffouten werden aangepast in de Mond Planning en Mond Status instrumenten.

Beoordeling afsluiten

Ook het afsluiten van een beoordeling werd onlangs aangepast:

  • In de pop-up, wanneer je klikt op het slotje, staat nu "Afsluiten" in plaats van "Afsluiten en delen".

  • Na het afsluiten zie je in de app voortaan een slotje icoon in plaats van het wolkje.

  • Geen nood: er verandert verder niets, na het afsluiten wordt jouw beoordeling nog steeds gedeeld met andere systemen, zoals Nedap Ons in Nederland.


Aan de slag

Je update naar de nieuwste Pyxicare-versie verloopt helemaal automatisch.


Vragen? Contacteer onze helpdesk: support@pyxicare.com of +32 13 22 90 34.

98 weergaven

Комментарии


Uitgelichte berichten
bottom of page