top of page

Op bezoek bij O-L-V: 'Overzicht per afdeling en van de hele organisatie.'


Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal telt 115 woongelegenheden en 53 assistentiewoningen. In 2019 startten ze er met BelRAI/Pyxicare, terwijl ze ook al een tijdje werken met het Menso-kwaliteitssysteem. In 2021 volgde een uniek pilootproject rond kwaliteitsrapportage met de resultaten uit BelRAI/Pyxicare. Die rapportage gaf veel waardevolle en unieke informatie waarmee Onze-Lieve-Vrouw verder aan de slag kon. Tijd voor een balans met Veerle Meganck, verantwoordelijke bewonerszorg.


Duurzame Pyxicare-implementatie

Veerle blikt terug naar 2019: ‘Eerst was er een Pyxicare-opleiding voor de pilootafdeling, daarna zijn de andere afdelingen snel gevolgd. De implementatie is al bij al vlot verlopen omdat de verschillende disciplines al enigszins vertrouwd waren met een transdisciplinair overleg. En omdat de tool heel gebruiksvriendelijk is: het bestaande overleg krijgt er een vaste structuur waardoor het gesprek kwalitatiever loopt en op maat van de bewoner. Tijdens het overleg worden de verschillende schalen en CAPS besproken met de verschillende disciplines. Als er meerdere evaluatiemomenten gebeurd zijn wordt het alleen maar interessanter, dan kan je vergelijken met de vorige beoordeling. Hoe is de mobiliteit geëvolueerd? Zijn de doelstellingen van het vorige overleg bereikt? Zijn er nog facetten die we anders kunnen aanpakken?


Innoverende kwaliteitsrapportage

Het overzicht van de aandachtspunten per afdeling zoals pijn, valrisico, dehydratatie, depressierisico e.d. zijn trouwens gegevens die we nog niet hadden

Soms komen er verrassende elementen naar boven. ‘Zoals de depressieschaal met het risico op een stemmingsstoornis. Dat geeft natuurlijk een positieve boost aan het team om erop verder te werken.’ Het pilootproject rond kwaliteitsrapportage gaf een andere boost. ‘We kregen de kans om mee te werken, ook vanwege de meerwaarde bij het gebruik van Pyxicare. Als leidinggevende krijg je zo een overzicht van een afdeling en van de hele organisatie. Alle kwaliteitsindicatoren uit de tool worden opgesomd: decubitus, valincidenten, gewichtsverlies, het levenseindeplan…


Het overzicht van de aandachtspunten per afdeling zoals pijn, valrisico, dehydratatie, depressierisico e.d. zijn trouwens gegevens die we nog niet hadden. Het mooie is dat we het beleid telkens kunnen aanpassen: als er op een afdeling meer pijn wordt ervaren is het interessant dat te bespreken met de teamcoach. Hoe wordt de pijn bevraagd bij de bewoners? En hoe wordt ermee omgegaan?’


Indicatoren analyseren, afdelingen vergelijken

Maar de Pyxicare-rapportage gaat verder. ‘Je krijgt een overzicht van de verschillende schalen, dat geeft een idee van wat er leeft op de afdeling. Denk aan de zorgzwaarte of de CHESS-schaal, die de algemene achteruitgang van de bewoner weergeeft. Wat dan weer tot boeiende vragen leidt. Is dit bijvoorbeeld in overeenstemming met het aantal palliatieve dossiers? En is het levenseindeplan van deze bewoners gedocumenteerd? Al deze gegevens inspireren en kunnen ook de personeelsbezetting beïnvloeden.

Pyxicare gaat verder want het welbevinden van de bewoners wordt mee in kaart gebracht.

Uit de rapportage bleek ook dat Pyxicare niet alleen op individueel niveau meer kwaliteit biedt aan de bewoners, ook op organisatieniveau kwamen er verbeteringen en inzichten. Ik maak me sterk: als we er nog meer mee werken kunnen we zelfs ziekenhuisopnames en overlijdens meer voorspellen. Of weten waarom men op de ene afdeling meer valt en wat de mogelijke oorzaken zijn. Maar ook hoe een bewoner evolueert na verschillende valincidenten.’


Allesomvattende overkoepelende data

Onze-Lieve-Vrouw is helemaal overtuigd van de Pyxicare-kwaliteitsrapportage: ‘Vroeger hadden we alleen overkoepelende bewonersgegevens in Care Solutions, waar je rapporten zoals het aantal decubituswonden of valregistraties genereert. Pyxicare gaat verder want het welbevinden van de bewoners wordt mee in kaart gebracht. Er is zelfs een overzicht hoeveel bewoners zich eenzaam voelen binnen de organisatie. En we krijgen een beeld van de polyfarmacie, wat we nooit eerder hadden.

Het ideale is dat de Pyxicare-indicatoren mee worden opgenomen in het Menso-verhaal.

De link met Menso is zeker mogelijk: denk bijvoorbeeld aan het domein drukletsels. Stel dat de doelstelling is om minder decubituswonden te hebben, maar dat de indicator niet gunstig evolueerde. Dan kan dit domein nog eens worden overlopen: wordt het proces goed doorlopen en waar zit het hiaat ? Zijn de procedures nog up to date en de instructies goed gekend? En wordt er voldoende geregistreerd?


Pyxicare, Menso en het zorgdossier

Veerle vergelijkt het graag met een puzzel. ‘Het ideale is dat de Pyxicare-indicatoren mee worden opgenomen in het Menso-verhaal. Om dan de observaties en de gemaakte afspraken in Care Solutions te koppelen en op te volgen. Om zo weer te evalueren via een nieuwe BelRAI-beoordeling, telkens met een zorgplan op maat: je organisatie wordt op die manier cyclisch verbeterd. Kwaliteit is ook continu verbeteren door te meten en bij te sturen waar nodig. Gezien de bewoners minder lang in de organisatie blijven moeten we korter opvolgen. En de beoordelingen doorlopen bij elk kantelmoment zoals een ziekenhuisopname of een daling van de algemene toestand. Zo kan er sneller ingespeeld worden op de individuele noden van de bewoner. En wordt de zorg kwalitatiever.’Meer weten? Bekijk ons webinar over de kwaliteitsrapportage

Vanaf nu elk kwartaal beschikbaar

Pyxicare klant? Vanaf nu kan je het kwaliteitsrapport elk kwartaal in je mailbox ontvangen. Interesse? Laat het ons even weten via support@pyxicare.com.


578 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page