top of page

Slimme koppeling tussen Pyxicare en zorgdossier ondersteunt innovatieve werking van WZC Zuiderlicht.


Zuiderlicht, het nieuwste woonzorgcentrum van Stad Gent, is uniek. Niet louter omwille van het moderne, lichtrijke gebouw en de groene omgeving, maar meer nog vanwege de unieke werking en zorgaanpak. Er is plaats voor 144 bewoners, die verdeeld zijn over zes woonafdelingen, waarvan er drie bestemd zijn voor specifieke doelgroepen: personen met jongdementie, personen met een verstandelijke beperking en personen met een psychische kwetsbaarheid.

Innovatieve organisatie met focus op wonen en leven

Psychologe Oryza Parmentier vertelt: “Van bij de start hebben we bewust gekozen om niet te werken met traditionele hoofdverpleegkundigen, maar wel met teamcoaches die niet noodzakelijk verpleegkundigen zijn. Op twee van onze afdelingen is deze rol bv. weggelegd voor ergotherapeuten. We willen de klemtoon leggen op wonen en leven, en niet op de zorg, die een evidentie is.”

De teamcoaches in Zuiderlicht coördineren een zelfsturend team dat zich focust op de totaalzorg voor alle bewoners. Dankzij deze verfrissende aanpak heeft elke medewerker een groot verantwoordelijkheidsgevoel. “Stoot één van onze medewerkers op iets dat buiten zijn competenties ligt, dan zal hij snel de juiste collega inschakelen”, zegt Parmentier. “Zo verdwijnen de grenzen tussen verschillende traditionele afdelingen.”

Expertise samenbrengen voor beste resultaten

Parmentier is de BelRAI-coördinator binnen Zuiderlicht. “Ik heb me als BelRAI-expert opgeworpen, maar om BelRAI goed in te zetten in onze werking en er het maximum uit te halen, kunnen we niet zonder de input van onze plusbegeleiders. Zij staan in voor het welzijn van specifieke individuele bewoners op alle vlakken. Ze zijn de aandachtsfiguur en het aanspreekpunt voor de bewoner en de familie en regelen alle praktische en administratieve zaken. Iedereen kan bij ons een plusbegeleider zijn, zelfs collega’s die instaan voor het onderhoud, want ook zij maken deel uit van de integrale zorgafdelingen.”

Zuiderlicht startte eerst op halve kracht, met de kleine leefgroepen voor specifieke doelgroepen. Al na enkele weken, kozen ze om met Pyxicare van start te gaan. “Het werd van bij de start erg goed onthaald door onze medewerkers. Het is een allesomvattend instrument om de zorg rond individuele bewoners te organiseren en past dus perfect in onze werking. Het feit dat er naast de fysieke zorgnoden ook wordt gefocust op de psychische en sociale aspecten, maakt het ideaal voor onze leefgroepen met specifieke noden. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van Pyxicare is het uitvoeren van een BelRAI-inschaling erg eenvoudig. ”

Hoge nood aan BelRAI-integratie in zorgdossier

“Aanvankelijk stond BelRAI los van Care Solutions, de software die we gebruiken voor het elektronisch zorgdossier”, zegt Parmentier. “Zo bleef de werking beperkt tot een apart document per bewoner waarin de voornaamste doelstellingen en acties stonden vermeld. Hierdoor gingen ze echter vaak verloren. De nood aan een koppeling met Care Solutions was dus hoog. Om deze te realiseren, maakten we in Care Solutions gebruik van een module met vrije velden die we makkelijk naar onze hand konden zetten om de relevante BelRAI-CAPS per bewoner bij te houden in het zorgdossier.”

Screenshot: integratie BelRAI CAPS in Care Solutions zorgdossier

De CAPS die Zuiderlicht in Pyxicare gebruikt, zijn onderverdeeld in drie categorieën. “Eerst heb je de CAPS die rechtstreeks verband houden met de dagelijkse zorg, zoals die van dehydratie of incontinentie. De tweede categorieën heeft betrekking op CAPS die speciale acties vragen, zoals die voor delirium of hart en bloedvaten. Hiermee kunnen we de dokter erop attent maken om hier extra aandacht voor te hebben. De laatste categorie zijn CAPS die we via onze speciale koppeling in het zorgdossier integreren. Het gaat bv. over doelstellingen en acties rond de bevordering van lichaamsbeweging, sociale omgang en communicatie. Voor elke bewoner kunnen we individuele doelstellingen en acties opnemen, die we dankzij de koppeling dagdagelijks kunnen opvolgen in ons zorgdossier.“

Screenshot: BelRAI-gebaseerde doelstellingen en acties in het zorgplan

Betere opvolging en hogere leef-, woon- en zorgkwaliteit

Sinds de koppeling tussen Pyxicare en het elektronisch zorgdossier ziet Parmentier een positieve evolutie in het gebruik van BelRAI binnen hun organisatie. “Voordien was BelRAI vaak een doel op zich dat medewerkers snel achter de rug wilden hebben. Vandaag is het een instrument om de individuele zorg van een bewoner te optimaliseren en zijn wonen en leven aangenamer te maken. Maar ook als hulpmiddel voor evaluatie is het heel nuttig. Het geeft je meteen een goed overzicht van de acties die per doelstelling al of niet zijn ondernomen. ”

Zuiderlicht bouwde zelf een oplossing om BelRAI op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier te integreren in het elektronisch zorgdossier. “Toch hoop ik dat Care Solutions ooit zelf een geautomatiseerde koppeling ontwikkelt voor Pyxicare”, zegt Parmentier. “Vandaag moeten we per bewoner alle CAPS zelf manueel toevoegen aan het zorgdossier. Het zou fantastisch zijn indien de juiste CAPS vanuit Pyxicare automatisch zouden worden toegevoegd aan het zorgdossier.”


272 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page