top of page

NedRAI Q&A bij DSV Verzorgd Leven

12 Oktober 2017, Katwijk-aan-Zee, een prachtige dag maar vooral: de NedRAI gebruikersmiddag, met een vraag-en-antwoord sessie waarbij DSV Verzorgd Leven toelicht hoe zij RAI inzetten in dagelijkse praktijk en waarom zij voluit kiezen voor RAI. Een verslag.

Hoe betrek je de cliënt?

DSV: wij maken de RAI beoordelingen thuis met de cliënt, familie en mantelzorger erbij. Ook intramuraal wordt de cliënt altijd betrokken.

Als je de resultaten van de beoordeling overloopt, vraag altijd of de cliënt zich daarin herkent, maar ook wat die zelf wil. Vroeger werd vaak alleen vanuit het zorgteam gedacht die "wel weten wat goed is voor u" zonder afstemming met de cliënt. Nu gebeurt het dus helemaal anders.

Familie wil vaak wat anders dan de cliënt. Hoe ga je daar mee om?

DSV: Door het gesprek te onderbouwen met RAI wordt dit makkelijker.

Wat is jullie top 3 van "implementatiegedoe" bij het invoeren van RAI?

DSV: Koppeling met het ECD (elektronisch cliëntdossier) was in het begin lastig. Er moest een opvolgfiche rond de RAI CAPs gemaakt worden. Nu wordt er vlot mee gewerkt. (nvdr: binnenkort wordt deze koppeling vanuit Pyxicare naar het ECD Nedap automatisch gelegd)

DSV wil geen "voorgevormde acties" op basis van de RAI aandachtspunten, maar ruimte voor het zorgteam om dit zelf in te vullen.

Waarom kiezen jullie voor RAI, terwijl de meesten voor thuiszorg Omaha gebruiken?

Gerhard Herbrink (DSV): Omaha laat ruimte voor willekeur. RAI is veel gestructureerder, objectiever. RAI maakt probleemstelling inzichtelijker. Met RAI werken we doelgerichter, efficiënter.

RAI is sterk in het betrekken van de cliënt, in gesprek gaan met hem. Omaha doet dit niet.

Gerhard: "Dit is één van de beste beslissingen die we recent gemaakt hebben"

Hoe pas je het kwaliteitskader hierin in?

Marijke Boorsma: ouderen voelen zich gehoord. Als je het vraagt, komen veel problemen boven die vroeger niet gemeld werden.

DSV: eens de zorgverlener RAI ervaring heeft, gaat een assessment een gesprek worden. Niet een vragenlijst van A tot Z maar een eigen volgorde die voor die cliënt beter past.

Hoe verloopt bij DSV de scholing?

DSV volgt het train-the-trainer principe en de "olievlektheorie": eerst leren de niveau 5 verpleegkundigen RAI en zij die het leuk vinden. Zij dragen het uit naar de collega's.

Is zorg doelmatiger geworden?

Marieke Zebregs (DSV): Ja! Vroeger vulden we in wat het zorgteam belangrijk vond. Nu meer wat de cliënt wil.

Hein Van Houdt (VU Amsterdam): studies in de VS en Italië tonen een afname van ziekenhuisopnames dankzij gebruik van RAI. Marijke: in de VS stelden ze vast dat 60% van de residentiële ouderen gefixeerd werd. Dat daalde daarna sterk, alleen omdat ze gingen vragen waarom er gefixeerd werd!

Heeft RAI geleid tot personeelsaanpassingen?

Gerhard Herbrink (DSV): lastig te zeggen. Er zijn tegelijk heel wat verschillende vernieuwingen doorgevoerd, moeilijk om dit voor RAI alleen te zeggen.

Wel duidelijk: het personeel gaat anders met elkaar praten.

69 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page