top of page

Smart Care 2017 workshops: het verslag!

Gent, 3 oktober 2017

Tijdens Smart Care 2017 kwam je alles te weten over hoe je BelRAI in de praktijk toepast en hoe de Vlaamse Overheid ernaar kijkt. En dat was duidelijk. "De keuze voor BelRAI is onomkeerbaar", dixit Xavier Meurisse, Afdelingshoofd Vlaamse Sociale Bescherming bij Agentschap Zorg & Gezondheid.

BelRAI is de toekomst, zoveel is duidelijk nu. Maar hoe start je ermee in de praktijk? Hoe integreer je het in je dagelijkse werking? Dat kwamen we te weten van Linda Vermet, Lieve Raes en Liesbeth Mahieu van woonzorgcentrum Meunyckenhof en van Geertrui De Wulf en Eugénie Lombaert van De Oesel.

In de workshops gingen de zorgprofessionals zelf aan de slag. Onder leiding van prof. dr. Anja Declercq (KU Leuven), Liza Van Eenoo (KU Leuven) en Marijke Boorsma (VU Amsterdam) gingen ze op zoek naar antwoorden op een aantal uitdagende stellingen over BelRAI. Een verslag van wat de deelnemers over elke stelling vonden.

Waarom zou ik BelRAI gebruiken? Ik ken mijn cliënten toch al? We doen toch al een MDO (multi-disciplinair overleg)?

Vraag komt vaak voor, maar hoe ga je verzekeren dat je de verzamelde informatie met iedereen kan delen? Daarnaast heeft BelRAI nog een extra voordeel: je krijgt ook triggers/alarmbellen.

In plaats van een MDO te doen op het moment dat er een crisis is, kan je met de BelRAI crisissen vermijden omdat je op basis van de CAPS preventiever werkt aan problemen. BelRAI is evidence based, je maakt je beslissingen op basis van objectieve gegevens eerder dan "ik denk" of "ik voel".

BelRAI is een motivatie om zelf de cliënt te monitoren. Contact zoeken is verrijkend. Er is wel een groot verschil tussen een evaluatie maken met of zonder de mantelzorger erbij. Het komt erop aan dat de zorgverlener moet interpreteren wat de reële situatie is. Mensen zeggen niet altijd wat er is of minimaliseren het.

Heb ik met BelRAI nog wel tijd voor persoonlijk contact met mijn cliënten?

"Vanwege al het administratief werk had ik minder tijd voor mijn cliënten, ik heb het gevoel dat ik dat nu wel heb." Het is eigenlijk tijd die je maakt met je cliënt. Je gaat de cliënten observeren en bevragen, dus je gaat wel persoonlijk contact met de cliënt aan. Je steekt er eerst meer tijd in maar op termijn komt er terug tijd vrij. Je moet tijd vrijmaken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

We hebben al allemaal een zorgdossier en dan komt BelRAI daar bovenop. Is dat niet te veel administratieve overlast?

Je moet BelRAI niet zien als iets dat er bovenop bij komt, maar eerder een andere manier van werken. Het zorgplan wordt onderbouwd op basis van de CAPS die uit BelRAI komen. Deze kan je dan in het zorgdossier opvolgen door prioriteiten te kiezen en de juiste acties te nemen.

BelRAI moet je samen met je collega’s gebruiken; iedereen moet de cliënt kennen, niet enkel jij.

BelRAI is een objectieve kijk op de problemen, iedereen spreekt dezelfde taal. Bijv: Depressie, één persoon zegt dat cliënt soms depressieve neigingen heeft maar andere persoon zegt dat dit altijd zo is. Dit is eerder een subjectieve kijk.

Een BelRAI invullen duurt drie uur en die tijd hebben we niet.

3u is overdreven, 7u is maximum ooit gehoord. Vaak telde men daar alle tijd bij die nodig was om cliënt te leren kennen, arts te contacteren, eerst op papier invullen en dan overtypen enz.

"Het is geen tijdverspilling, het is ook een interactieve activiteit voor deze cliënt en het duurt volgens mij niet eens 45 min – 1 uur." In overleg gaan met cliënt om hun noden en wensen na te gaan doe je eigenlijk al, dus die tijd kan je ook in de BelRAI beoordeling steken. Het is ook quality time met je cliënt en er wordt op termijn veel tijd gewonnen door gestructureerd te gaan werken.

"Met Pyxicare gaat het veel vlotter en sneller!" Ook: in het begin duurt het wat langer omdat je BelRAI moet leren kennen. Na de eerste 10 gaat het vlot. Dan duurt een eerste beoordeling 45 minuten tot maximum één uur. Een herbeoordeling maar 10-15 minuten. De tijd kan nog verminderen door het multidisciplinair in te vullen en het is ook tijdbesparend tijdens het MDO-overleg.

BelRAI gebruiken heeft geen zin. Alle disciplines moeten deelnemen en we krijgen de huisarts toch nooit mee.

Je krijgt huisartsen mee als je het zo kan regelen dat het MDO kan plaatsvinden dat het past voor de huisarts. Als hij ziet hoe gestructureerd MDO kan zijn als je RAI gebruikt. Zorg dat die een PDF van caps en scales krijgt. 10 – 15min per client, alles is besproken. Daar pak je de huisarts mee, dan ziet hij dat het hem ontlast.

Elke discipline heeft zijn eigen tempo, nodig samenwerkingsverband uit om nieuwe mensen erbij te betrekken.

Wat bij verschillende meningen? Overleg bij conflicten en kom zo tot consensus (MDO). Dit is verrijkend en soms ook verrassend om de verschillende meningen te horen. Zo krijg je een beter inzicht.

Het is een rem dat anderen in andere organisaties de informatie zien die wij hebben ingevuld

Elke zorgverlener heeft zijn of haar beroepsgeheim. Over organisaties heen zoals in een MDO geldt een gedeeld beroepsgeheim. Het is belangrijk om de client goed hierover te informeren! Vraag van client soms: wie kan mijn info zien? Antwoord : familie en cliënt geen directe toegang, enkel samen met arts of verpleegkundige. Dit is niet toegestaan op dit moment om privacy redenen.

Is het interessant om BelRAI resultaten te bespreken met mantelzorgers? Het kan goed zijn om deze te tonen op een MDO in bijzijn van cliënt en mantelzorgers, maar dit moet wel heel goed gekaderd worden. Bv. "wat kunnen we best doen om u langer thuis te houden of u beter te laten voelen". Dit kan enkel wanneer de cliënt zelf beseft wat het voordeel is.

Let op: gevoelige vragen nooit stellen zoals het geformuleerd is. Sommige zaken zijn observaties of info van multidisciplinair samenwerken de best niet zo vlakaf gevraagd worden. "gij zijt wel een nieuwsgierige" horen we soms. De zorgverlener moet daarin goed opgeleid worden om dat te leren kaderen.

Mantelzorger heeft geen toegang. maar nood is er niet echt omdat invullen vaak samen met mantelzorger gebeurt (samen invullen is nodig om zo meest juiste info te verkrijgen). Er wordt wel een meerwaarde gezien in duidelijk delen van info met cliënt/mantelzorger: zorgt voor beter begrijpen waarom nodig en betrekt de client beter in proces. Opleiding in deze communicatie is wel nodig!

Hoe krijgen we alle medewerkers mee?

In het woonzorgcentrum: niet teveel tegelijk willen. Per week of per maand maximaal x bewoners, zorgen dat het haalbaar blijft.

Resultaten hebben is belangrijk. Doelen bereiken met cliënten werkt motiverend.

Waarom zou ik als zorgorganisatie met BelRAI starten? Wat levert het op?

Workshop deelnemers geven aan dat resultaten van het gebruik zeker merkbaar zijn. De zorg verloopt meer afgestemd op de cliënt, meer aandacht voor de persoonlijke noden en wat iemand nog kan.

Er komen andere dingen naar boven die je zonder BelRAI niet kan opmerken. Je kan de zorgzwaarte ook inschatten per afdeling zodat je op een correcte manier personeel kan inzetten. Ook voor kwaliteitsmonitoring (audit) heb je de nodige tools voorhanden.

BelRAI kan de financiering van de zorg mee bepalen in de toekomst (in USA en Finland is dit al door gebruik te maken van de RUGS).

[endif]

Tags:

133 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page