SMART CARE

2021

PROGRAMMA

Het gezelligste zorgevent van het jaar? Dat moet Smart Care zijn, al zeggen we het zelf. Want onze affiche oogt inspirerend informerend: schrijver-academicus Kasper Bormans ('Geheugenpaleis', 'Tijd maken voor mensen met dementie') met waardevolle communicatietips, projectmanager Ludo Vanderaspoilden over zijn BelRAI LTCF-pilootproject, interactieve workshops met onze BelRAI-coaches... Meer dan welkom op 14 oktober 2021 in Antwerpen!  

Trouwens: met "RAI" in Nederland en "BelRAI" in België hebben we het wel degelijk over hetzelfde instrument. Mis dus je kans niet voor deze unieke internationale ervaringsuitwisseling in de zorg!

12:00

Ontvangst met netwerklunch

12:15-13:00

Optionele lunchsessie: BelRAI in’t kort: een eerste kennismaking met het instrument

Is je ervaring met BelRAI beperkt? Dan kan je terecht op deze korte kennismakingssessie BelRAI. Probis adviseur Tine Van de Sompel bekijkt samen met de deelnemers het theoretische kader waarbinnen de BelRAI-instrumenten zich bevinden, aandachtspunten bij het invullen en het berekenen van de resultaten en het gebruik van BelRAI-instrumenten in het WZC.

Begeleiding: Tine Van de Sompel, Senior adviseur en BelRAI-trainer Probis Consult

13:15

Keynote door Kasper Bormans over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties

Als auteur van ‘Tijd maken voor mensen met dementie – 52 manieren om te blijven communiceren’ dompelt Kasper je interactief onder in een reeks conversationele technieken die relevant zijn voor optimale communicatie met mensen met dementie, maar ook breder toepasbaar zijn in omgang met collega’s, vrienden of andere zorgdragers.

14:00

Parallelle praktijkworkshops

Workshop 1: Welke resultaten mag je verwachten van BelRAI? Inspirerende voorbeelden vanuit woonzorgcentra.

Vanuit zowel de Federale als de Vlaamse Overheid stelt men als voornaamste doel bij het gebruik van BelRAI het optimaliseren van de zorgkwaliteit en -continuïteit. Maar hoe zien we deze doelstelling terug in het dagdagelijkse leven in het woonzorgcentrum? Probis adviseur Tine Van de Sompel toont aan de hand van concrete casussen wat de meerwaarde is voor bewoner, team en organisatie bij het gebruik van BelRAI.

Met een praktijkgetuigenis van Ilse Tips, hoofd zorg bij WZC Ten Hove (Mol) en van Salvator Welzijnscentrum (Hasselt).

Begeleiding: Tine Van de Sompel, Senior adviseur en BelRAI-trainer Probis Consult

Workshop 2: ‘Het goede gesprek’. RAI doornemen samen met de cliënt en/of familie. Hoe doe je dat?

In de zorg heb je voortdurend contact: een hand vasthouden, een gesprek of samen actief zijn. Daarnaast vraagt de zorg om heldere afspraken en overleg, met cliënten en hun netwerk, collega’s, management en (para)medici. Goed communiceren is daarom essentieel. Communicatie is de smeerolie voor een goede persoonsgerichte zorgverlening.


Wanneer je kan communiceren wil dat nog niet zeggen dat je goede gesprekken kunt voeren. Bij een goed gesprek wil je weten wat de ander bezighoudt. Je wilt de ander beter leren kennen en begrijpen. Een goed gesprek voldoet aan een aantal kenmerken. Een gesprek dat aan deze kenmerken voldoet heet ook wel een dialoog.


RAI is een assessment, maar hoe zorg je ervoor dat het geen interview is die je afneemt? En hoe neem je de wensen van de bewoner goed mee in de verwerking van de uitkomsten in het zorgdossier? Hoe voer je dit goede gesprek?

Begeleiding: Daphne Franquinet en Paula Nijhuis, Omring

Workshop 3: interactieve Pyxicare workshop

De Pyxicare specialisten tonen je handige tips & tricks aan de hand van vaak gestelde vragen. Hoe kan je tussentijds evalueren? Hoe laat je Pyxicare samenwerken met het zorgdossier? En hoe zorg je voor vlotte synchronisatie tussen je tablets. Pyxicare nieuwigheden worden toegelicht, je vragen beantwoord. Last but not least: een blik op onze toekomstige vernieuwingen.

Begeleiding: Michael Greeven en Bert Paepen, Pyxima

14:55

Pauze

15:30

Parallelle praktijkworkshops

Workshop 4: Hoe gebruik ik BelRAI in de dagelijkse zorgpraktijk? De workflow van I (invullen) tot Z (zorgplan).

BelRAI implementeren is een heus veranderingstraject met bijhorende mentaliteitswijziging én aanpassing van de dagelijkse zorgpraktijk. Wie BelRAI succesvol implementeert zal ook snel de meerwaarde van BelRAI ervaren, zowel voor de cliënten, de zorgteams als de organisatie. Maar hoe doe ik dit in de praktijk? Welke stappen moeten doorlopen worden? In deze interactieve en praktijkgerichte workshop nemen we u mee doorheen de workflow vanaf het invullen van BelRAI tot en met het opnemen van de resultaten in het zorgplan.

Praktijkgetuigenis: Hilde De Lathouwer, hoofdverpleegkundige bij WZC Het Gouden Anker (Amate)

Begeleiding: Kristof Vermeiren, Senior adviseur en BelRAI-trainer Probis Consult

Workshop 5: BelRAI the movie. Flow creëren in je woonzorgleefplan door procesoptimalisaties.

In deze workshop kijken we naar hoe real time beoordelingen van zorgbehoeften van bewoners, samen met geplande beoordelingen, bijdragen aan kwaliteitsvolle zorgplanning en zorguitvoering. Inzoomen op de verschillende stappen in het bewonerstraject en op zoek gaan naar synergie tussen beoordelingen en deze verschillende stappen brengt je in de buurt van “een levend woonzorgleefplan”.

Een tweetal praktijkillustraties tonen hoe dat in concrete organisaties is gebeurd. Onder meer van Evelien Robert en Aline Meseure, vzw Zorg en Welzijn, Kuurne/Passendale.

Begeleiding: Roel Van de Wygaert, expert kwaliteit en organisatie, SYN-TOPIA

Workshop 6: haal meer uit je (Bel)RAI-data met Pyxicare analytics

Met BelRAI verzamel je waardevolle gegevens om de noden van je cliënten goed in kaart te brengen als basis voor het zorgplan. Maar wat kan je nog meer doen met deze schat aan gegevens? Heel wat, zo blijkt: met het nieuwe Pyxicare kwaliteitsrapport krijg je inzicht in essentiële kwaliteitsgegevens over je cliënten. Vergelijk leefgroepen en locaties, ontdek evoluties en trends, en benchmark met anderen.

Begeleiding: Jurgen Berden, Pyxima

16:25

Verplaatsing naar grote zaal

16:30

BelRAI in Vlaanderen – Kirsten Hermans, Agentschap Zorg & Gezondheid

Een toelichting over de beleidslijnen en de stapsgewijze implementatie van de BelRAI instrumenten in Vlaanderen.

16:45

BelRAI LTCF pilootproject: lessons learned – Ludo Vanderaspoilden, Consortium BelRAI LTCF

17:00

Einde + borrel