top of page

Zorgpunt Waasland implementeert BelRAI met Pyxicare: ‘We weten nu beter wat de bewoner nog wil.’


Tegen het najaar van 2022 werken alle 12 woonzorgcentra van Zorgpunt Waasland met Pyxicare. Het overgrote deel doet dat vandaag al. Daarmee loopt de groep WZC’s voor op de verplichte BelRAI-integratie vanaf juni 2023. Kwaliteitsmedewerker Karen Vanderveken en directeur Elien Van de Wiele (Sint-Niklaas) wilden vooral een pioniersrol vervullen: “Als je iedereen wil meehebben in het verhaal is het belangrijk om ook meteen mee te zijn. Dit verenigt ons ook wat meer als woonzorggroep.”


BelRAI: stapsgewijze implementatie

Voor alle duidelijkheid: beide dames hadden al ervaring met de BelRAI-screener in de thuiszorg. Met het ontstaan van Zorgpunt Waasland in 2019 volgde de overstap naar het LTFC-pilootproject voor 3 van de 12 woonzorgcentra. En nu loopt de verdere uitrol naar alle huizen. De implementatie gebeurde stapsgewijs, zo verzekert Elien: ‘Wij hadden een stuurgroep BelRAI om op beleidsniveau de aanpak te bepalen. De volgorde en de middelen, zeg maar. En dan is beslist om ons te laten ondersteunen door Probis voor het implementatietraject binnen elk huis.’


‘Je hebt dan nog de specialisten of zogenaamde referenten. Dat zijn de mensen die zich verdiepen in een bepaald thema: bijvoorbeeld dementie, palliatieve zorg of wondzorg. Zij overschouwen alles en kregen de methodiek ondertussen al onder de knie. Voor BelRAI zijn ze met 3 voor heel het Zorgpunt en zij bepalen de krijtlijnen voor het afnemen van de enquêtes intern. Daarnaast zijn er nog eens 16 mensen uitgebreid opgeleid om BelRAI af te nemen en als aanspreekpunt binnen elk WZC te gelden. Maar er is telkens heel goed overlegd tussen alle betrokken mensen.’


Blauwdruk voor Pyxicare

‘Eigenlijk volgen we nu een vast traject voor nieuwe bewoners. Een soort van stappenplan dat aangeeft wat wanneer moet gebeuren. We maken gebruik van een sjabloonmail die de hoofdverpleegkundige naar het team stuurt. De teamleden die de BelRAI afnemen gaan vervolgens aan de slag. De data zijn dus beschikbaar wanneer het multidisciplinair overleg plaatsvindt.’


‘Het invullen van de BelRAI leek in het begin een extra werklast, maar er zijn ook zaken weggevallen. Het is dus geen vermindering maar ook geen vermeerdering. De dingen zijn nu wél meer afgestemd op elkaar.’


Enthousiaste reacties bij deelnemers

De opleiding voor het gebruik van de Pyxicare-app gebeurt ook door onze partner Probis. Karen: ‘Vijf of zes opleidingsmomenten, dat is veel. Maar onze mensen toonden zich al snel enthousiast over de begeleiding tijdens het hele traject. En ook over de software van Pyxicare eigenlijk.’


De implementatie in de praktijk verliep gelukkig ook vlotter dan verhoopt. ‘Toen onze cursisten begonnen met die scoring kwam het enthousiasme vanzelf. Ze ervaarden ook meteen de meerwaarde van de BelRAI. Je komt dingen te weten die anders een blinde vlek blijven. Een aanleiding om actiever te kijken naar de werkpunten. Wat wil die bewoner nog? Wat vindt die bewoner nog prioritair om aan te werken? Dat veroorzaakte wel een bepaalde mate van enthousiasme. Zorgkundigen vertelden ons dat ze zich meer betrokken voelden. Of ze uitten zich positief over de verdieping van hun functie.’


Transparant en gebruiksvriendelijk

Het gebruik van een BelRAI-app als Pyxicare biedt ook meer transparantie op het moment zelf, volgens Elien: ‘De app geeft veel meer én sneller informatie. Aanpassingen zijn meteen zichtbaar. Het multidisciplinair overleg (MDO) bestond natuurlijk vroeger ook al. Er werden problemen besproken waarvan men dacht dat ze er waren, vandaag zijn die heel duidelijk. Ze worden gestaafd met duidelijke caps. Ze staan in het rood en we moeten er iets mee doen.’


Karen: ‘Pyxicare is trouwens een heel gebruiksvriendelijk programma. En dat is ook wel de grootste opmerking van de collega's. Je kunt terugvallen op een handleiding als je even vastzit. Het resultaat is ook heel handig en overzichtelijk. Dus dat zijn eigenlijk allemaal positieve punten.”


Nu ook aandacht voor geestelijk welzijn

Karen ziet nog een belangrijk voordeel van Pyxicare: ‘Het geestelijk welbevinden van bewoners wint sinds BelRAI aan belang. Tot voor kort richtte de zorg zich vooral op het fysieke, maar de vragenlijst polst ook naar het mentale. En soms komt verdoken depressiviteit naar boven. Of een tekort aan uitdaging. Uiteindelijk breng je het laatste jaar van je leven vaak door in een woonzorgcentrum. En dan lijkt het mij vrij logisch dat het mentale heel belangrijk wordt. Want wat wil je nog?’

322 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page