top of page

BelRAI bij Vlaamse woonzorgcentra: de cijfers

Sinds kort ga je in Pyxicare niet alleen met BelRAI aan de slag per cliënt, je krijgt ook inzicht in overkoepelende indicatoren dankzij het kwaliteitsrapport. Hoeveel bewoners hebben een risico op depressie? Wie heeft verhoogde kans op doorligwonden? Hoe evolueert het gedrag? We maakten de optelsom voor de Vlaamse woonzorgcentra. Een eyeopener!


Dossiers per bewoner

Tussen januari 2019 en augustus 2022 werden per bewoner gemiddeld 1,3 BelRAI-beoordelingen per jaar geregistreerd. Dat is gemiddeld 1 beoordeling per 9 maanden. Over de tijd daalt dit aantal lichtjes. Qua volledigheid van de dossiers is er dan weer een mooie groei tussen 2019 en 2021.Aandachtspunten

"CAPS" of cliënt aandachtspunten zijn knipperlichten voor het zorgplan. Op basis van de BelRAI inschaling berekent Pyxicare wanneer een CAP geactiveerd is. Met dit advies kan je, indien gewenst, proactief aan de slag om te werken aan verbetering of stabilisatie. Wat blijkt uit onze cijfers bij Vlaamse woonzorgcentra? Het aantal knipperlichten per bewoner is vrij sterk geconcentreerd: bijna 70% van de dossiers krijgt 4 tot 8 aandachtspunten.

Van de 22 aandachtspunten zijn er bij Vlaamse woonzorg bewoners gemiddeld 6 geactiveerd.

ADL, stemming, continentie en cognitieverlies

Psychisch en lichamelijk welbevinden voeren de top-10 aan van meest voorkomende aandachtspunten. ADL voert de lijst aan: bij 71% van de dossiers wordt geadviseerd om zelfredzaamheid te proberen bevorderen, of achteruitgang te voorkomen. Maar liefst 65% heeft een risico op depressie, 41% op cognitieverlies. en 1 op 4 heeft een verhoogd risico op vallen of ondervoeding.

Evolutie na opname in woonzorgcentrum

BelRAI is geen eendagsvlieg. Je volgt personen langdurig op door regelmatig een update te maken van hun situatie. Je maakt evoluties zichtbaar en speelt sneller in op verandering. Zo kunnen we onder meer zien hoe een bewoner evolueerde van opname tot een tijd later. In de grafiek zien we het verschil tussen aandachtspunten bij opname-dossiers versus herbeoordelingen (gemiddeld 7 maanden later).


In de grafiek zien we dat de CAP stemmingsstoornissen typisch vaker voorkomt bij een herbeoordeling, net als incontinentie, problemen met hart en ademhaling, en dagelijkse zelfredzaamheid. Dat betekent niet noodzakelijk dat het probleem toeneemt! Naarmate je een bewoner beter leert kennen, kan het zijn dat de inschaling verfijnd wordt, en dus ook de aandachtspunten meer accuraat.


Samenwerking en indicering


In Nederland wordt RAI ook gebruikt voor indicering, soms met spectaculaire gevolgen: check hier het blogbericht.

208 weergaven

Comments


Uitgelichte berichten
bottom of page