top of page

Op bezoek bij Omring: 'Er komt zoveel meer naar boven. En niet alleen het medische.'

Omring is een bekende ouderenzorgorganisatie in Nederland: 25 woonzorglocaties van verzorging tot verpleging, van behandeling tot revalidatie. Omring, ook als thuiszorgspeler ruim 100 jaar verankerd in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en Texel. Maar ondanks of net dankzij die rijke zorggeschiedenis, werkt Omring voortdurend aan de toekomst. De huisslogan 'samen de beste zorg dichtbij' omvat de essentie: zorg op mensenmaat. We spraken met Paula Nijhuis, verpleegkundige in Omringlocatie Sorghvliet in Andijk.​

Vertrouwde standaard, innoverende app

Paula is verpleegkundige: 'We werken in Sorghvliet zo'n 2 jaar met RAI/Pyxicare: 1 afdeling was pilootgroep, om het dan uit te rollen over de hele locatie. Nadien besloot Omring om RAI/Pyxicare over alle locaties uit te rollen. Met mijn collega Daphne inspireren we de collega's en delen we onze ervaring. Zelf leer ik nog steeds bij, hoe je zaken interpreteert of conclusies trekt.' Omring werkt al langer met RAI als zorgstandaard: 'Het oude systeem voelde als een verplicht nummertje, we vulden het vooral 's nachts in. RAI/Pyxicare is uitgewerkter en doordachter, er komen echt lees- en begrijpbare uitslagen en feiten uit. We spreken ook altijd met de bewoner en/of zijn familie.' Soms zijn de resultaten verrassend: 'Bijvoorbeeld een hoog scorende depressieschaal waarvan wij, de bewoner of zijn familie niet bewust zijn. De verheldering in het handboek doet je beter begrijpen waarom.'

Verrassende en... voorspelbare resultaten

Het MDO ondersteunt die bewustwording, vindt Paula: 'Sinds vorige zomer hebben we proef-MDO's met RAI, voorlopig alleen onder verpleegkundigen. We vergelijken nu alle zesmaandelijkse en eventuele tussentijdse uitslagen, bijvoorbeeld als iemand terugkwam van het ziekenhuis. Op termijn willen we frequenter RAI'en.' Het antwoord van de bewoner blijft het belangrijkst: 'Behalve bij zware dementie. Je maakt echt tijd voor iemand en voor zijn familie. De iPad schrikt niet af, we krijgen vaak geïnteresseerde reacties. Zoals bij het aanwijzen van de smiley die het pijngehalte weergeeft. Een zoon van een bewoner kijkt altijd enthousiast naar vaders CAPS (cliëntaandachtspunten) en hoe we daarna andere disciplines inschakelen. En de dochter van een intussen overleden bewoner kreeg een accuraat idee van zijn levensverwachting. Ook dat is RAI: confronterende zaken bespreekbaar maken.'

Meer betrokkenheid, meer menselijkheid

De ouderenzorg krijgt een humaner karakter: 'Valt iemand 4 keer in 1 maand? Dan bespreken we wat we kunnen doen. Sommige bewoners hebben een sensorbel, zodat we weten wanneer ze uit bed stappen. Dat is menselijker dan een bedhek, want ze behouden nog een zekere vrijheid. We proberen iedereen te betrekken en een gevoel van verantwoordelijkheid te geven, zodat ze meedenken aan het welzijn van de bewoner.' De samenwerking met externe zorgverleners surft mee op de RAI/Pyxicare-vooruitgang: 'Zoals de huisarts een tijdje geleden, na een medicatiereview. Een bewoonster kon zo haar hart- en bloeddrukpillen stoppen. Tenminste nadat we haar bloeddruk regelmatig maten en evalueerden met de huisarts. 1 van de 2 huisartspraktijken waarmee we werken neemt trouwens ook RAI af, bij mensen in een aanleunwoning of in de wijk.'

Slimmere methodiek, grotere efficiëntie

Er is veel veranderd, methodisch en onderling: 'RAI/Pyxicare is echt een mooi hulpmiddel om de bewonerswensen en -behoeften centraal te stellen en conclusies te trekken. We blijven alert om de juiste acties te nemen en die te borgen, ook in overleg. Er komt zoveel meer naar boven en niet alleen het medische. Nu verschijnt het totaalbeeld, dat we uploaden in het zorgdossier en verwerken in het cliëntplan. Dat bespreken we dan weer met de contactverzorgende, de bewoner en zijn familie.' Dus het systeem betekent ook een efficiëntere zorg? 'Ja, die efficiëntie is hard nodig. De zorgzwaarte blijft groeien, maar we stimuleren de autonomie van onze bewoners, terwijl we bewust mikken op de juiste zorgprioriteiten en persoonlijke behoeftes. Onze nieuwbouw straks richt zich ook meer op mensen met dementie, want mensen met een somatische aandoening blijven langer thuis.'


296 weergaven
Uitgelichte berichten
bottom of page