Op de klantenvloer bij het UZ Leuven: ‘We gaan onze resultaten valideren, zodat het de standaard wordt.’

May 8, 2018

Het UZ Leuven heeft een gerenommeerd geriatrisch dagziekenhuis: hun valkliniek
verzorgt 65-plussers met acute valincidenten of evenwichts- en stapproblemen. De
spoedafdeling vangt op haar beurt 75-plussers op met acute
ouderdomsproblemen. Patiënten worden niet alleen behandeld maar ook maximaal
proactief opgevolgd. Aan het woord: dr. Johan Flamaing, diensthoofd geriatrie.

 


Zorgvernieuwing: trekkers én volgers

 

 

Johan draagt een veelzijdige functie: ‘Ik ben verantwoordelijk voor de medische staf en
teken beleidsplannen uit. Als geriater sta ik in voor patiëntenzorg, assistenten in opleiding,
onderzoek naar ouderen(zorg)… Klinische zorg ligt me het nauwst aan het hart: ook daarom
dat ik de zorgvernieuwing trek.’ Niet eenvoudig met de vele onderzoeksgroepen binnen het
UZ: ‘Toch leveren we belangrijke resultaten, met liefst 224 publicaties op 5 jaar. De
uitdaging is om structurele financiering te krijgen, zodat de hogere zorgkwaliteit op peil
blijft.’


Complexe pathologie, uniforme oplossing

 

Pyxima helpt die ambitie behalen: ‘Er kwamen steeds meer patiënten met een complexe
pathologie, dus meerdere aandoeningen. We brachten hun functionele problemen in kaart,
maar ook de medische aspecten. Lichamelijk, geestelijk, sociaal, voedingsgewijs,
medicinaal: alles structureel evalueren en opvolgen vraagt meer standaardisering en
uniformiteit.’ Johan en zijn collega’s kenden Pyxima al: ‘We hebben samen RAI-instrumenten
ontwikkeld, voor de spoedgevallen en de valproblematiek. Spoed is de poort naar
hospitaalzorg. Maar ze werkt te urgentiegericht en schat onvoldoende de hele pathologie in.’


 

 

Gerichte zorg: minder (her)opnames


Pyxicare is de perfecte standaard, aldus de prof: ‘We hebben een triage nodig naast de
urgentietriage, om de urgentie per persoon aan te duiden. Volstaat de klassieke aanpak of
beter een bredere evaluatie?’ Het holistische leeft sterk in de geriatrie: ‘Onze spoed kreeg
een geriatrisch verpleegkundige, terwijl zijn collega’s sowieso alerter omgaan met ouderen.’
30% van de spoedgevallen bij ouderen wordt niet gehospitaliseerd: ‘Ook zij moeten
gerichter worden verzorgd en opgevolgd. Zodat er minder heropnames zijn en meer mensen
in hun vertrouwde omgeving blijven. Binnen de maand wordt nu nog 20% heropgenomen.’


Communicatie met resultaten

 

Minder brandjes blussen, meer preventief werken? Johan knikt: ‘De communicatie naar de
eerstelijnszorg moet beter, dus werken we samen met het Wit-Gele Kruis en de CM. Onze
case manager overlegt met de patiënt en zijn familie om de spoedadviezen te
implementeren. Dat gebeurt ook in de valkliniek, want de valincidenten liggen hoog in
zorgcentra en thuissituaties.’ Valpreventie is bijzonder belangrijk: ‘Vroeger gaven we hopen
adviezen maar er gebeurde niks mee, nu toetst een valcoach hun haalbaarheid. Sindsdien
zijn de valincidenten en ernstige letsels sterk verminderd.’

Consequente evaluaties en prioriteiten
 

Hoe wordt Pyxicare dan ingezet? ‘Veel factoren leiden tot een val: kracht, evenwicht,
gezichtsvermogen, medicatie, schoeisel, geestestoestand, omgevingsfactoren… Via
standaardevaluaties in Pyxicare loggen alle betrokkenen in, sturen ze bij, doen ze
herevaluaties… Zo kregen we een continuïteit in de communicatie naar de eerstelijnszorg,
wat echt positief is.’ De valkliniek werkt met korte tijdsbestekken, net als de spoed: ‘Maar
het patiëntenaantal is beperkter, zodat problemen meer in de diepte worden doorgrond. Bovendien rangschikt Pyxicare de adviezen volgens prioriteit.’

 

Innovatie met ambitie


Johan ziet de immense mogelijkheden: ‘Nu doen we maar 4 valevaluaties per week. Maar dit
pilootproject zou ook in de eerstelijnszorg, de thuiszorg en de rusthuizen enorm renderen.
We gaan onze resultaten nu valideren, samen met andere valklinieken. Zodat het de
standaard wordt.’ Pyxicare staat intussen niet stil: ‘Onze evaluatiedata worden door Pyxicare
in KWS, ons elektronisch patiëntendossier, gezet. Het systeem is veel dynamischer dan KWS
omdat het visueler en praktischer is, ook dankzij de tablets. Het omvat alle interdisciplinaire
(inter)acties en zelfs instructievideo’s die de juiste beroepsinstrumenten adviseren.’

 

Durven herevalueren en… herorganiseren


De voorlopige conclusie na 2 jaar? ‘Mijn mensen kunnen niet zonder, het is hen eigen
geworden. We durven extra aandachtspunten evalueren en beslissingen intrekken. Als een
bekkenfractuur geen operatie vereist, stuurt de chirurg de oudere huiswaarts. Waardoor hij
terugkomt omdat hij niet kan stappen en zijn omgeving zwaar belast. Nu werken we samen
met geriaters, chirurgen en cardiologen, wat leidt tot minder ligduur, complicaties en doden.’
De RAI-standaard is hier cruciaal: ‘Iedereen registreert en communiceert op dezelfde manier
en er wordt veel navraagwerk bespaard. De winst is enorm. Je laat je niet doen door een
tegenslag, dankzij gestoffeerde dossiers met bewezen data.’

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief